Zarząd Rady Kół Naukowych

Katarzyna Tutaj

Przewodnicząca

Katarzyna Tutaj

Przewodnicząca

Katarzyna.Tutaj@rkn.pw.edu.pl 781150922

Karolina Sowińska

Wiceprzewodnicząca
ds. Puli na Projekty Naukowe

Karolina Sowińska

Wiceprzewodnicząca
ds. Puli na Projekty Naukowe

k.sowinska@rkn.pw.edu.pl

Martyna Głusiec

Wiceprzewodnicząca
ds. Ogólnych

Martyna Głusiec

Wiceprzewodnicząca
ds. Ogólnych