Jak złożyć sprawozdanie finansowe?Zgodnie z § 5 ust. 1 i 4 Zarządzenia Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej, Koła Naukowe zobowiązane są dwa razy do roku złożyć Rektorowi sprawozdanie finansowe z otrzymanych od Uczelni środków materialnych. Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do 1 lipca za okres od 1 lipca do 31 grudnia.  Do złożenia sprawozdania zobowiązane są tylko te koła, które w okresie sprawozdawczym otrzymały środki materialne ze źródeł pochodzących z Uczelni.

Obowiązujący wzór Sprawozdania finansowego Koła Naukowego stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora. Proszę nie odkładać pisania oraz składania sprawozdań na ostatnią chwilę. 

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wzór przykładowo wypełnionego sprawozdania. Nasze dopiski zostały oznaczone kolorem czerwonym i niebieskim.

Wypełniając sprawozdanie pamiętaj, że:

  1. Sprawozdanie, które składasz 1 lipca dotyczy działalności Koła w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca.
  2. Sprawozdanie, które składasz 31 stycznia dotyczy działalności Koła w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. 
  3. W sprawozdaniu musisz uwzględnić wszystkie środki materialne otrzymane od wszystkich organów Uczelni. Przez organy Uczelni rozumiemy tutaj m.in.: Rektora (Granty rektorskie), Fundusz Kulturalno-Wychowawczy (Pula Komisji Dydaktycznej i Pula na Projekty Naukowe), Wydział, Biuro Promocji i Informacji (Fundusz Promocji Uczleni) i inne.
  4. W sprawozdaniu nie uwzględniamy środków materialnych otrzymanych od sponsorów i z funduszy zewnętrznych.
  5. Wypełniając sprawozdanie uwzględniamy tylko realizowane projekty i środki materialne, które otrzymaliście w okresie za jaki jest sprawozdanie.

Jeżeli Koło w okresie sprawozdawczym nie otrzymało od Uczelni żadnych środków materialnych, nie musi składać sprawozdania. Tylko Koła Naukowe, które otrzymały środki materialne od organów Uczelni obowiązane są składać Rektorowi raz na semestr sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków.

Jeżeli Kołu w okresie sprawozdawczym zostały przyznane środki, ale nie zdążyliście jeszcze ich wydać (np. przyznany grant rektorski), musicie uwzględnić je w sprawozdaniu finansowym. Zgodnie ze wzorem sprawozdanie uwzględnia stan realizacji projektu (zakończony/niezakończony/niezrealizowany). W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkie środki, które zostały przyznane przez organy Uczelni w okresie sprawozdawczym niezależnie od tego czy projekt już został zakończony. Także jeśli został Wam przyznany np. grant rektorski to jesteście zobowiązani do złożenia sprawozdania finansowego.

Wszelkie sprawozdania, o których mowa w zarządzeniu, należy składać do Biura Rektora:

Gmach Główny

00-661 Warszawa

Pl. Politechniki 1, p. 106

Biuro Rektora przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 12:00 oraz od godz. 13:00 do godz. 16:00Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-02-20 12:32 przez Katarzyna Tutaj