Jak wybrać delegata do RKN?Delegat to osoba reprezentująca dane Koło Naukowe na obradach RKN, mająca prawo głosu we wszystkich głosowaniach w imieniu swojego Koła.

Zgodnie z §6. ust 1. Regulaminu Rady Kół Naukowych: 

Delegatem jest członek KN wybrany decyzją właściwego organu KN, po
zatwierdzeniu przez Przewodniczącego KN w systemie Mainframe na co
najmniej jeden dzień przed obradami RKN.
Delegatem jest członek KN wybrany decyzją właściwego organu KN, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego KN w systemie Mainframe na co najmniej jeden dzień przed obradami RKN.

Co oznacza, że delegata wybiera prezes/przewodniczący Koła w systemie Mainframejeśli delegat został wybrany po 23:59 dnia przed obradami RKN to nie ma on prawa głosu na posiedzeniu! 

Lista aktualnych delegatów znajduje się tu: https://rkn.sspw.pl/delegaci

W celu wyboru delegata: 

  1. Prezes/przewodniczący Koła Naukowego musi mieć rolę przewodniczącego koła w systemie Mainframe.
  2. Członek Koła Naukowego, który ma zostać delegatem musi być członkiem Koła Naukowego w systemie Mainframe.
  3. Prezes Koła ustawia delegata w systemie Mainframe wybierając opcję "Ustaw delegata do RKN" w zakładce swojego Koła w lewym menu i wybierając osobę z listy członków Koła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z §6. ust 5. regulaminu Rady Kół Naukowych: 

Członek RKN traci prawa Delegata po:

a) powołaniu innej osoby z Koła Naukowego na Delegata,

b) 3 kolejnych nieobecnościach na obradach.Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-02-20 12:30 przez Katarzyna Tutaj