Czym jest lista mailingowa RKN?Lista mailingowa jest głównym kanałem komunikacji między Radą Kół Naukowych a członkami Kół. Na listę wysyłane są m.in.

  • Przypomnienia o terminach składania sprawozdań;
  • Informacje o możliwych do uzyskania dofinansowaniach i terminach składania wniosków;
  • Terminy najbliższych posiedzeń Rady;
  • Zapisy i daty wydarzeń organizowanych przez RKN, np. szkoleniach, targach;
  • Informacje od innych Kół Naukowych, np. o organizowanych przez nich wydarzeniach.

Na listę może zapisać się każdy zainteresowany. Administruje nią Zarząd Rady Kół Naukowych, dlatego informacje lub pytania przesyłaj na adres zarzad@rkn.pw.edu.pl

Jak zapisać się na listę mailingową?

http://listy.samorzad.pw.edu.pl/mailman/listinfo/kola

Na listę może zapisać się każdy zainteresowany.

Czy ja też mogę wysłać wiadomość na listę mailingową?

Tak - wiadomości do wszystkich prenumeratorów listy wysyłaj na adres: kola@listy.samorzad.pw.edu.pl.Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-05-04 23:32 przez Urszula Dancewicz