Jak zmienić Zarząd Koła Naukowego?W każdym Kole Naukowym przynajmniej raz w roku odbywają się wybory Nowego Zarządu Koła Naukowego!

Przed wyborami: 

 1. Należy zwołać Walne Zebranie Członków Koła,

Podczas wyborów:

 1. Należy pilnować aby odbyły się zgodnie z regulaminem Koła
 2. Spośród uczestników Walnego Zebrania Członków należy wybrać Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi wybory. W Komisji Skrutacyjnej powinno być co najmniej 3 członków, którzy nie są kandydatami na członków Zarządu Koła.
 3. Należy sporządzić:
  1. Uchwałę Zebrania Walnego
  2. Protokół z głosowania

Po wyborach:

 1. Wszyscy członkowie Zarządu powinni być członkami Koła w systemie Mainframe. Jeśli nimi nie są, powinni złożyć prośbę o dołączenie do Koła. 
 2. Należy wypełnić "Formatkę Zmiany Zarządu"
 3. Formatkę i dokumenty sporządzone podczas wyborów należy zanieść do Biura Rektora (p. 106, Gmach Główny)
 4. Kopię tych trzech dokumentów dostarczyć do RKN (pok. 165 GG) bądź wysłać skany drogą e-mailową na adres przewodniczacy@rkn.pw.edu.pl

Wzory dokumentów:

 1. Formatka zmiana zarządu koła
 2. Wzór Uchwały - Zmiana Zarządu Koła
 3. Wzór Protokół - Zmiana Zarządu Koła


Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-02-20 12:17 przez Katarzyna Tutaj