Jak założyć konto Koła w systemie Mainframe?Mainframe to System Centralnego Zarządzania Rolami. Jest jedną z aplikacji centralnych w systemie CORE, który obsługuje wszystkie systemy SSPW (np. kwaterunek, eWniosek, wybory do SSPW, kalendarz akademicki). Za pomocą systemu Mainframe ewidencjonowane są funkcjonujące na Politechnice jednostki Samorządu Studentów, organizacje i stowarzyszenia studenckie, koła naukowe itp., oraz ich członkowie i funkcje przez nich pełnione. Dzięki aktualnym rolom w systemie Mainframe mamy pewność, że każdy student ma w systemach internetowych SSPW uprawnienia do wszystkich czynności, które wynikają z pełnionych przez niego funkcji.

Co można zrobić dzięki systemowi Mainframe?

  • Złożyć wniosek o dofinansowanie w systemie eWniosek 2 (np. Pula na Projekty Naukowe, Rada Kół Naukowych, Fundusz Promocji Uczelni)
  • Dodać stronę internetową / adres e-mail / media społecznościowe / logo Koła do wyświetlania w wyszukiwarce RKN
  • Mianować delegata do RKN ze swojego Koła
  • Przeprowadzić elektroniczne głosowanie wśród członków Koła Naukowego za pomocą strony internetowej RKN

Zgodnie z  §7 ust. 2 lit. c i d Regulaminu Rady Kół Naukowych, każde Koło Naukowe ma obowiązek "[...] dopilnowania, aby Koło Naukowe posiadało konto z uzupełnionymi aktualnymi danymi w systemie Mainframe" oraz "[...] dopilnowania, aby każdy Członek Zarządu Koła Naukowego posiadał konto w systemie Mainframe".

Jak założyć konto Koła w systemie Mainframe?

Aby założyć konto Koła Naukowego w systemie Mainframe należy zalogować się na stronie http://core2.sspw.pl/, a następnie w górnym panelu wybrać opcję "Zgłoś nowe KN" oraz wypełnić formularz zgłoszenia Koła, który się wyświetli. Konto Koła musi następnie zostać aktywowane przez Przewodniczącego RKN.

W tym celu należy skontaktować się mailowo z Przewodniczącym pod adresem przewodniczacy@rkn.pw.edu.pl lub adresem dostępnym w zakładce "Kontakt" na naszej stronie internetowej. Do maila należy załączyć skan pisma z Biura Rektora o nadaniu Kołu nr Rejestru oraz dane (imię i nazwisko) przewodniczącego/prezesa Koła.Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-02-20 12:12 przez Katarzyna Tutaj