Jak założyć Koło Naukowe?Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelniane organizacje studenckie - w tym koła naukowe - są zakładane w sposób oddolny przez studentów, muszą jednak o założeniu organizacji niezwłocznie poinformować Rektora.

Na Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponadto Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich. Procedurę wpisania organizacji do Rejestru reguluje Zarządzenie Rektora nr 10/2015, zgodnie z którym dopiero w momencie wpisania do Rejestru uznaje się, że organizacja rozpoczęła działalność.

W celu uzyskania wpisu do Rejestru należy dostarczyć do Biura Rektora (Gmach Główny, pok. 106) następujące dokumenty:

Gdy otrzymacie informację zwrotną z Biura Rektora o przyjęciu przez Rektora do wiadomości powstania Koła i nadaniu mu numeru rejestru, Wasze Koło oficjalnie może zacząć funkcjonować :) Pamiętajcie, aby informację o numerze rejestru zapamiętać bądź zapisać tak, aby był dostępny dla przyszłych członków koła - to ważny numer, wymagany m.in. w rocznych sprawozdaniach Koła.

Nie zapomnijcie również zarejestrować swojego Koła w systemie Mainframe, aby móc korzystać ze wszystkich możliwości dostępnych dla Kół na Politechnice!Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-02-20 12:07 przez Katarzyna Tutaj