Posiedzenia Puli na Projekty NaukoweLista posiedzeń oceniających Puli na Projekty Naukowe
2020-03-14 10:00 V Posiedzenie Oceniające Mała Pula na Projekty Naukowe 2020
Lista obecności
Głosowanie na projekty
Projekty zgłoszone w ramach tej puli:
Lp. Nazwa projektu Jednostka Kwota maks. Kwota min. Nr prez. Status
1 Eksperyment naukowy polegający na otrzymaniu oraz zbadaniu związków heterocyklicznych opartych na strukturze antracenu i wykazujących właściwości fotoaktywne realizowany przez studentów PW. Flogiston 5000 3500 1 Projekt otrzymał środki
2 Eksperyment naukowy - Budowa systemu sterowania i przekształcania energii do zasobnika superkondensatorowego przez studentów Politechniki Warszawskiej. KN "Hybryda" 6000 5200 2 Projekt otrzymał środki
3 Eksperyment naukowy - budowa systemu do analizy obrazu i lokalizacji obiektów naziemnych przez studentów PW. KN "WUThrust" 4600 4000 3 Projekt otrzymał środki
4 Eksperyment Naukowy: Projekt i budowa układu napędowego oraz systemu sterowania do bezpiecznego działania w trudnych warunkach środowiskowych w motocyklu typu cross przez studentów PW. KN ADek 6000 4600 4 Projekt otrzymał środki
5 Eksperyment naukowy – Budowa podajnika do leków „MediBox” przez studentów PW KN AB 5300 4600 5 Projekt otrzymał środki
6 Eksperyment Naukowy - Budowa systemu pozycjonowania elementów o niewielkich gabarytach przez studentów PW KNAiR "ROBOMATIC" 2000 1700 6 Projekt otrzymał środki
7 Eksperyment naukowy - ulotnienie bezzałogowego statku powietrznego przez studentów PW MELAVIO 6000 3500 7 Projekt otrzymał środki
8 Eksperyment Naukowy - Budowa makiety elektrowni jądrowej EPR przez studentów PW KNE 4500 4000 8 Projekt nie otrzymał środków
9 Eksperyment naukowy – rtLocus: budowa pasywnego radiolokatora w oparciu o niskobudżetowe odbiorniki szerokopasmowe przez studentów PW FiberTeam 2200 1500 9 Projekt otrzymał środki
10 Eksperyment naukowy - Zaprojektowanie i realizacja aplikacji robotycznej do przygotowywania napojów wieloskładnikowych przez studentów PW KN Humanoid 4000 3500 10 Projekt otrzymał środki
11 Eksperyment naukowy: Druk części zamiennych do modeli RC przez studentów PW KNIM Wakans 5000 4500 11 Projekt nie otrzymał środków
12 Eksperyment naukowy - Budowa urządzenia do napylania magnetronowego (Physical Vapour Deposition) przez studentów PW KN ONYKS 4600 4000 12 Projekt nie otrzymał środków
13 Eksperyment naukowy mający na celu rozwój pakietu aerodynamicznego z wykorzystaniem zasilanego efektu przyziemnego do elektrycznego bolidu Formuły Student budowanego przez studentów PW. KNSS 6000 5300 13 Projekt otrzymał środki
14 Eksperyment naukowy w ramach Małej Puli 2020 - Projekt wirtualnego pokoju EscapeRoomVR realizowany przez studentów PW. KN Wirtualnej Rzeczywistości 5750 3650 14 Projekt otrzymał środki
15 Eksperyment naukowy - rozbudowa Cyfrowego Mikroskopu Holograficznego o moduł polaryzatorów, moduł do pomiarów biologicznych i moduł kontroli różnicy dróg optycznych przez Studentów PW SPIE PW 6000 4800 15 Projekt nie otrzymał środków
16 Eksperyment naukowy - budowa ramy do motocykla elektrycznego Perun przez studentów PW SKAP 5300 6000 16 Projekt nie otrzymał środków
17 Eksperyment naukowy - Realizacja projektu manipulatora dla łazika marsjańskiego “Sirius” przez studentów PW SKA 6000 5000 17 Projekt otrzymał środki
18 Eksperyment naukowy - Badanie struktury połączenia implantów z cementem kostnym przy wykorzystaniu stanowiska samodzielnej konstrukcji przez studentów Politechniki Warszawskiej SKNBiIB Biomech 5300 4600 18 Projekt otrzymał środki
19 Eksperyment naukowy: Rozwój hybrydowego podwozia do motocykla klasy PreMoto3 przez studentów PW SKNMP 6000 4000 19 Projekt otrzymał środki
20 Eksperyment naukowy: Optymalizacja parametrów pracy silnika spalinowego Honda CBR 600RR używanego w pojeździe Formuły Student przez studentów Politechniki Warszawskiej WUT Racing 6000 5000 20 Projekt otrzymał środki
Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
2020-01-25 10:00 IV Posiedzenie Oceniające Duża Pula na Projekty Naukowe 2020
Lista obecności
Głosowanie na projekty
Projekty zgłoszone w ramach tej puli:
Lp. Nazwa projektu Jednostka Wniosk. kwota Nr prez. Status
1 Eksperyment naukowy - budowa bezzałogowego statku powietrznego do realizacji misji ratunkowej przez studentów PW. MELAVIO 14000 1 Projekt nie otrzymał środków
2 Eksperyment naukowy- Badanie elektroaktywnych kompozytów polimerowo ceramicznych w celu stworzenia sztucznych mięśni przez studentów PW KN Biomaterials 7500 2 Projekt otrzymał środki
3 Eksperyment naukowy- przeciwutleniacze prosto z mikroalg. Ekstrakcja karotenoidów z mikroalg, badanie ich wpływu na komórki skóry oraz zastosowanie w recepturach kosmetycznych. Projekt dla studentów Politechniki Warszawskiej. KNB Herbion 14600 3 Projekt otrzymał środki
4 Eksperyment Naukowy: Badanie Silnika Odrzutowego z Elementami Wytworzonymi w Technologii Druku 3D Metali przez Studentów PW KNN MELprop 22500 4 Projekt otrzymał środki
5 Eksperyment Naukowy: Badanie Silnika Odrzutowego z Elementami Wytworzonymi w Technologii Druku 3D Metali przez Studentów PW KNIM Wakans 22500 4 Projekt otrzymał środki
6 Eksperyment naukowy- Budowa prototypowego tunelu aerodynamicznego do modelowania obciążenia wiatrem konstrukcji budowlanych przez studentów PW KNKM 12200 5 Projekt nie otrzymał środków
7 Eksperyment naukowy - Budowa niezależnie działających ramion robotycznych mających rozszerzyć możliwości motoryczne człowieka tworzonych przez studentów PW. KN Humanoid 14000 6 Projekt otrzymał środki
8 Eksperyment naukowy - Budowa systemu do prowadzenia zdalnych akcji ratunkowych zaprojektowanego przez studentów PW. KN "WUThrust" 14000 7 Projekt nie otrzymał środków
9 Eksperyment naukowy - Budowa systemu sterowania i przekształcania energii do zasobnika superkondensatorowego przez studentów PW. KN "Hybryda" 7000 8 Projekt nie otrzymał środków
10 Eksperyment naukowy - Budowa baterii oraz układu ładującego do motocykla elektrycznego Perun przez studentów PW SKAP 14900 9 Projekt otrzymał środki
11 Eksperyment naukowy - budowa i badanie elektrycznego układu napędowego w trudnych warunkach środowiskowych zaimplementowanego w terenowym motocyklu typu cross przez studentów PW. KN ADek 14700 10 Projekt nie otrzymał środków
12 Eksperyment naukowy: Budowa mobilnej stacji diagnostycznej oraz wyposażenie bolidu Formuły Student w zaawansowany system telemetryczny przez studentów Politechniki Warszawskiej WUT Racing 15000 11 Projekt otrzymał środki
13 Eksperyment naukowy - Budowa robota humanoidalnego do testów autonomii w oparciu o systemy wizyjne przez studentów PW KNR 15000 12 Projekt otrzymał środki
Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
2019-10-19 10:00 VIII Posiedzenie Oceniające Rezerwowa Pula na Projekty Naukowe 2019
Lista obecności
Głosowanie na projekty
Projekty zgłoszone w ramach tej puli:
Lp. Nazwa projektu Jednostka Kwota maks. Kwota min. Nr prez. Status
1 Eksperyment naukowy - budowa makiety sieci ciepłowniczej osiedla domków jednorodzinnych projektowana przez Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej przez studentów PW. KN "KoCiO" 14000 11000 1 Projekt nie otrzymał środków
2 Eksperyment naukowy - budowa dwustronnego bezzałogowego systemu latającego przez studentów PW KNL 11000 7000 2 Projekt otrzymał środki
3 Eksperyment naukowy - Modernizacja Instalacji Browarniczej IChiPiwo przez studentów PW KN ICHiP 3000 2500 3 Projekt nie otrzymał środków
4 Eksperyment naukowy - Hybryda CAD/CAM/CNC/3D, czyli projektowanie i budowa drukarko-frezarki numerycznej 3D przez studentów PW. KND3D 14000 7000 4 Projekt nie otrzymał środków
5 Eksperyment naukowy- badanie katalizatorów pod kątem zastosowania w napędach rakietowych przez studentów PW KNN MELprop 13700 9000 5 Projekt otrzymał środki
6 Eksperyment naukowy - Badanie możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w sterowaniu robotami mobilnymi oraz w aplikacjach robotycznych realizowane przez studentów PW. KN Humanoid 14000 7000 6 Projekt nie otrzymał środków
7 Eksperyment naukowy - Budowa uniwersalnego stanowiska badawczego do pomiaru właściwości konstrukcji nośnej i zawieszenia bolidów Koła Naukowego WUT Racing przez studentów Politechniki Warszawskiej WUT Racing 11500 8500 7 Projekt otrzymał środki
8 Eksperyment naukowy - budowa samowystarczalnych modułów podtrzymujących życie organizmów biologicznych poza habitatem przez studentów PW SKA 11000 7000 8 Projekt otrzymał środki
9 Eksperyment naukowy - budowa zautomatyzowanego stanowiska do badania turbin parowych małej mocy przez studentów PW KNE 13600 8900 9 Projekt nie otrzymał środków
10 Eksperyment naukowy - projekt i budowa dwóch bezzałogowych statków powietrznych do transmisji obrazu i dźwięku na dużych odległościach podczas misji ratunkowej przez studentów PW. MELAVIO 6400 6400 10 Projekt otrzymał środki
11 Eksperyment naukowy - rozwój systemu wizji oraz komunikacji w projekcie łazika marsjańskiego HAL-062 przez studentów PW. KNR 10500 7000 11 Projekt otrzymał środki
12 Eksperyment naukowy mający na celu opracowanie i rozwój systemu odzyskiwania energii kinetycznej w elektrycznym układzie napędowym pojazdu wyścigowego klasy Formuła Student budowanego przez studentów PW KNSS 4000 4000 12 Projekt otrzymał środki
13 Eksperyment naukowy - Budowa jedno-pikselowej kamery multispektralnej UV-VIS-IR przez studentów PW SPIE PW 10700 8600 13 Projekt otrzymał środki
14 Eksperyment naukowy - budowa stanowiska do laminowania oraz zaawansowanego systemu komunikacji dla studentów PW. KN "WUThrust" 9700 7000 14 Projekt nie otrzymał środków
Zwołane przez: Urszula Dancewicz
2019-03-09 10:00 IV Posiedzenie Oceniające Mała Pula na Projekty Naukowe 2019
Lista obecności
Głosowanie na projekty
Projekty zgłoszone w ramach tej puli:
Lp. Nazwa projektu Jednostka Kwota maks. Kwota min. Nr prez. Status
1 Eksperyment naukowy - Budowa skanera laserowego przez studentów PW SPIE PW 3500 2500 1 Dostarczono prezentację
2 Eksperyment naukowy- budowa i badanie modułowego, rakietowego silnika hybrydowego przez studentów PW KNN MELprop 6000 4000 2 Dostarczono prezentację
3 Eksperyment naukowy: Modernizacja instalacji do badania ciśnieniowej hodowli mikroalg przez studentów PW KN ICHiP 4500 3000 3 Dostarczono prezentację
4 Eksperyment naukowy - PulWis: Budowa sieci czujników zanieczyszczenia powietrza w oparciu o protokół LoRa przez studentów PW FiberTeam 5900 3000 4 Dostarczono prezentację
5 Eksperyment naukowy - budowa systemu EEGenius pozwalającego na odczyt, analizę i wykorzystanie sygnału EEG w sterowaniu z wykonaniem dwóch różnych, optymalnych finansowo headsetów i ich porównanie przez studentów PW KN AB 5000 4500 5 Dostarczono prezentację
6 Eksperyment naukowy - Budowa stacji pomiarowej do nieinwazyjnego badania stanu emocjonalnego przez studentów PW KN PB "BioS" 1200 1000 6 Dostarczono prezentację
7 Eksperyment naukowy - Doświadczalna ocena nośności i sztywności zaczepowych połączeń rygiel - słup w stalowych regałach magazynowych wysokiego składowania przez studentów PW KNKM 6000 5000 7 Dostarczono prezentację
8 Eksperyment naukowy-Budowa układu sterowania rozdziałem mocy w wielosilnikowym napędzie pojazdu elektrycznego przez studentów PW KN "Hybryda" 4500 3100 8 Dostarczono prezentację
9 Eksperyment naukowy - wykonanie zaprojektowanego przez studentów PW innowacyjnego sprzęgła kłowego z synchronizatorem, przeznaczonego do prototypowego pojazdu Orion o minimalnym zużyciu paliwa SKAP 6000 3600 9 Dostarczono prezentację
10 Eksperyment naukowy "Reakcje enzymatyczne w wodnych układach dwufazowych cieczy jonowych" dla studentów PW Flogiston 5200 3700 10 Dostarczono prezentację
11 Eksperyment naukowy – Badanie wpływu aerodynamicznego poszycia na temperatury układu napędowego gokarta elektrycznego przez studentów Politechniki Warszawskiej. KN ADek 1900 1900 11 Dostarczono prezentację
12 Eksperyment naukowy mający na celu rozwój systemu zarządzania pracą baterii oraz dystrybucji energii w wyścigowym pojeździe elektrycznym klasy Formuły Student budowanym przez studentów PW. KNSS 5200 2000 12 Dostarczono prezentację
13 Eksperyment naukowy - Konstrukcja przyszłościowego, autonomicznego pojazdu z innowacyjnym układem napędowym przez studentów PW KNR 6000 5200 13 Dostarczono prezentację
14 Eksperyment naukowy - Budowa systemu do śledzenia obiektów oraz transportu przesyłek przy wykorzystaniu dronów przez studentów PW. KN "WUThrust" 6000 3700 14 Dostarczono prezentację
15 Eksperyment naukowy - Projekt i budowa bezzałogowego statku powietrznego do autonomicznego wykonywania misji transportowych i obserwacyjnych dla studentów PW MELAVIO 6000 2700 15 Dostarczono prezentację
16 Eksperyment naukowy - modernizacja stanowiska typu fantom do nauki programowania robotów przemysłowych przez studentów PW KN KIiAP CIM 1800 1800 16 Dostarczono prezentację
17 Eksperyment naukowy - budowa mobilnej stacji magazynowania energii odnawialnej przez studentów PW KNE 4100 3100 17 Dostarczono prezentację
18 Eksperyment naukowy - budowa stanowiska testowego do badania satelitarnych napędów typu cold gas przez studentów PW SKA 6000 4000 18 Dostarczono prezentację
19 Eksperyment naukowy - Zaprojektowanie i budowa magazynu energii w skroplonym powietrzu (LAES) przez Studentów PW SKME 6000 4500 19 Dostarczono prezentację
20 Eksperyment naukowy - Badanie możliwości przemysłowego zastosowania technologii FDM do druku elementów biomedycznych przez studentów PW KN Biomaterials 5200 2600 20 Dostarczono prezentację
21 Eksperyment naukowy - Budowa modelu Węzła Ciepłowniczego Koła Naukowego KoCiO na Wydziale Instlacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dla studentów PW. KN "KoCiO" 5000 0 37 Oczekuje
22 Eksperyment naukowy- Badanie możliwości przemysłowego zastosowania technilogii FDM do druku elemntów biomedycznych przez studentów PW KN Biomaterials 5110 0 43 Oczekuje
Zwołane przez: Urszula Dancewicz
2019-01-05 10:00 III posiedzenie oceniające Duża Pula na Projekty Naukowe Rady Kół Naukowych 2019
Lista obecności
Głosowanie na projekty
Projekty zgłoszone w ramach tej puli:
Lp. Nazwa projektu Jednostka Wniosk. kwota Nr prez. Status
1 Eksperyment naukowy: Projekt i optymalizacja systemów elektronicznych samolotu klasy Advanced na międzynarodowe zawody SAE Aero Design West 2019 przez studentów PW SMKN SAE 13100 1 Dostarczono prezentację
2 Eksperyment naukowy mający na celu rozwój projektu elektrycznego układu napędowego dużej mocy do bolidu Formuły Student budowanego przez studentów PW KNSS 14000 2 Dostarczono prezentację
3 Eksperyment naukowy - Budowa eksperymentalnej beztyglowej odlewarki indukcyjnej do metali trudnotopliwych przez studentów PW KN TiM 14000 3 Dostarczono prezentację
4 Eksperyment naukowy - Budowa nowoczesnego stanowiska do badania spalania pulsacyjnego przez studentów PW KNN MELprop 12300 4 Dostarczono prezentację
5 Eksperyment naukowy: Budowa autonomicznego robota podwodnego przez studentów PW przeznaczonego do udziału w zawodach studenckich RoboSub w Stanach Zjednoczonych KNR 13500 5 Dostarczono prezentację
6 Eksperyment naukowy – budowa bezzałogowego statku powietrznego w konfiguracji VTOL przez studentów PW KN "WUThrust" 14000 6 Dostarczono prezentację
7 Eksperyment naukowy - Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków przez studentów PW KNB Herbion 14000 7 Dostarczono prezentację
8 Eksperyment naukowy - Budowa mechanizmu drukarki 3D do metalu pracującej w technologii SLM przez studentów PW KNIM Wakans 14000 8 Dostarczono prezentację
9 Eksperyment naukowy - budowa zautomatyzowanego stanowiska do badania turbin parowych małej mocy przez studentów PW KNE 7300 9 Dostarczono prezentację
10 Eksperyment naukowy-Budowa układu sterowania rozdziałem mocy w wielosilnikowym napędzie pojazdu elektrycznego przez studentów PW KN "Hybryda" 10000 10 Dostarczono prezentację
11 Eksperyment naukowy - Budowa systemu lokalizacji astronautów podczas przeprowadzania zadań z dala od habitatu przez studentów PW SKA 14000 11 Dostarczono prezentację
Zwołane przez: Urszula Dancewicz
2018-03-10 10:15 II Posiedzenie oceniające Mała Pula na Projekty Naukowe Rady Kół Naukowych 2018
Lista obecności
Głosowanie na projekty
Projekty zgłoszone w ramach tej puli:
Lp. Nazwa projektu Jednostka Kwota maks. Kwota min. Nr prez. Status
1 Eksperyment naukowy - Budowa stanowiska do podglądu żył powierzchniowych przez studentów PW SKNBiIB Biomech 1300 0 1 Dostarczono prezentację
2 Eksperyment naukowy: Modyfikacja silnika spalinowego do pojazdu Kropelka 2.0 umożliwiająca pracę jednostki napędowej na etanolu przez studentów PW SKAP 3100 0 2 Dostarczono prezentację
3 Eksperyment naukowy - Budowa zintegrowanego systemu awioniki i energoelektroniki do bezzałogowego statku powietrznego - wykonywany przez studentów PW. MELAVIO 5000 0 3 Dostarczono prezentację
4 Eksperyment naukowy - Modyfikacja wyczynowego gokarta elektrycznego mająca na celu badanie i optymalizację napędu elektrycznego przez studentów PW KN ADek 5000 0 4 Dostarczono prezentację
5 Eksperyment naukowy - modernizacja stanowisk pomiarowych silników rakietowych i pulsacyjnych prowadzony przez studentów PW KNN MELprop 3300 0 5 Dostarczono prezentację
6 Eksperyment naukowy - budowa chłodni kominowej małej skali przez studentów PW KNE 3000 0 6 Dostarczono prezentację
7 Eksperyment naukowy - Budowa przez studentów PW próbnika z osłoną termiczno-aerodynamiczną symulującego wejście do atmosfery satelity z delikatną aparaturą na zawody CanSat Competition. SKA 5000 0 7 Dostarczono prezentację
8 Eksperyment naukowy - rozwój aktywno-pasywnego systemu detekcji i lokalizacji bezzałogowych aparatów latających "Dronolokator" przez studentów PW KN RiCYPS 5000 0 8 Dostarczono prezentację
9 Eksperyment naukowy - Projekt budowy innowacyjnego płata aerodynamicznego z systemem aktywnego sterowania geometrią przez studentów PW. Badania w tunelu aerodynamicznym. WUT Racing 5000 0 9 Dostarczono prezentację
10 Eksperyment naukowy - Rozwój projektu autonomicznego pojazdu w skali 1:10 „Selfie” przez studentów PW KNR 5000 0 10 Dostarczono prezentację
11 Eksperyment naukowy - Modernizacja drona do wykonywania misji U-Space w trybie antykolizyjnym przez studentów PW. KN "WUThrust" 4100 0 11 Dostarczono prezentację
12 Eksperyment naukowy – budowa zminiaturyzowanego systemu pomiaru jakości powietrza do zastosowania w Internecie rzeczy wykonywana przez studentów PW KN ONYKS 3500 0 12 Dostarczono prezentację
13 Eksperyment naukowy - Budowa modułów do wózka dla osób niepełnosprawnych oparta na eye trackingu i detekcji mowy "God""s Eye" przez studentów PW. KN AB 4100 0 13 Dostarczono prezentację
14 Eksperyment naukowy - budowa modelu magazynu energii w sprężonym powietrzu (CAES) przez studentów PW SKME 5000 0 14 Dostarczono prezentację
15 Eksperyment naukowy - Weryfikacja zastosowań drona w systemach wytwarzania przez studentów PW KN KIiAP CIM 3500 0 15 Dostarczono prezentację
16 Eksperyment naukowy - budowa autonomicznego robota pływającego monitorującego jakość wody zbiornika wodnego z możliwością zdalnego sterowania przez studentów PW KNRM "RAR" 3500 0 16 Dostarczono prezentację
17 Eksperyment naukowy – Budowa układu pomiaru i akwizycji wybranych parametrów dynamicznych w motocyklu wyścigowym klasy PreMoto3 przez studentów PW SKNMP 4100 0 17 Dostarczono prezentację
Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz