Posiedzenia RKNLista posiedzeń RKN
2021-01-13 18:00 I sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie RKN kadencji 2021

W związku z ogłoszoną przerwą techniczną, obrady zostaną wznowione w środę, 13 stycznia 2021 roku o godzinie 18:15. Rozpoczniemy od prezentacji wyborczej kandydata na funkcję Przewodniczącego RKN.

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2021-01-06 18:00 I sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie RKN kadencji 2021

W związku z ogłoszoną przerwą techniczną, obrady zostaną wznowione w środę, 6 stycznia 2021 roku o godzinie 18:15. Rozpoczniemy od prezentacji wyborczej kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Puli na Projekty Naukowe.

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-12-30 18:00 I sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie RKN kadencji 2021

W związku z ogłoszoną przerwą techniczną, obrady zostaną wznowione w środę, 30 grudnia 2020 roku o godzinie 18:15. Rozpoczniemy od prezentacji wyborczej kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Puli na Projekty Naukowe.

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-12-23 18:00 I sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie RKN kadencji 2021

W związku z ogłoszoną przerwą techniczną, obrady zostaną wznowione w środę, 23 grudnia 2020 roku o godzinie 18:15. Rozpoczniemy od prezentacji wyborczej kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Puli na Projekty Naukowe.

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-12-18 18:15 I sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie RKN kadencji 2021

Szanowni członkowie Kół Naukowych,

w imieniu Zarządu Rady Kół Naukowych zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na I sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020/2021, które odbędzie się 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godzinie 18:15zespole Rady Kół Naukowych na platformie MS Teams. Poniżej przestawiam wstępny plan posiedzenia:

 1. Przywitanie.
 2. Wybór sekretarza.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Informacje bieżące Zarządu RKN.
 5. Głosowanie nad przyjęciem Terminarza Dużej Puli na Projekty Naukowe 2021.
 6. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu RKN.
 7. Prezentacje wyborcze kandydatów do Zarządu RKN na kadencję 2020/2021.
 8. Głosowanie nad wyborem kandydatów do Zarządu RKN na kadencję 2020/2021.
 9. Głosowanie nad nadaniem pretendentury na stanowisko Senatora ds. Ruchu Naukowego SSPW.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Informacje dotyczące trybu kandydowania:

 • Osoby kandydujące do Zarządu muszą mieć w momencie posiedzenia aktualną delegaturę do RKN.
 • Osoby chcące kandydować do Zarządu RKN bardzo proszę o mailowe zgłoszenie na mój adres. W treści maila proszę o podanie stanowiska, na które się kandyduje oraz nazwy Koła Naukowego, z którego będzie się oddelegowanym w dniu wyborów.

Materiały do punktu 5 zostaną umieszczone najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem pod linkiem. Zachęcam wszystkie osoby rozważające zgłoszenie swojej kandydatury do kontaktu osobistego ze mną, Karoliną oraz Martyną – z chęcią opowiemy więcej o działalności w Zarządzie oraz doradzimy w kwestii programów wyborczych.

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-11-19 18:15 VIII Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020

Szanowni członkowie Kół Naukowych,

w imieniu Zarządu Rady Kół Naukowych zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na VIII Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych, które odbędzie się 19 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:15 w zespole Rady Kół Naukowych na platformie MS Teams.

Wstępny plan posiedzenia:

 1. Powitanie.
 2. Wybór sekretarza.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Informacje bieżące Zarządu.
 5. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK2020 – podsumowanie.
 6. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Regulaminie Rady Kół Naukowych.
 7. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Regulaminie Puli na Projekty Naukowe.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Planowany czas posiedzenia to około 2 godziny. Materiały do punktów 6 oraz 7 dostępne będą najpóźniej tydzień przed posiedzeniem pod linkiem.

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-09-26 10:00 VII Posiedzenie Oceniające Rezerwowa Pula na Projekty Naukowe 2020

Szanowni członkowie Kół Naukowych,

w imieniu Zarządu Rady Kół Naukowych zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na VII Posiedzenie Oceniające Rezerwową Pule na Projekty Naukowe 2020, które odbędzie się 26 września 2020 roku (sobota) o godzinie 10:00 w zespole Rady Kół Naukowych na platformie MS Teams.

Plan posiedzenia:

 1. Powitanie.
 2. Wybór sekretarza.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Informacje bieżące.
 5. Prezentacje projektów.
 6. Głosowanie nad projektami.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Planowany czas to około 5 godzin. W odróżnieniu od Małej Puli na Projekty Naukowe projekty będą prezentowane w czasie posiedzenia poprzez udostępnianie ekranu przez osoby prezentujące oraz przedstawianie projektu. Bezpośrednio po każdej prezentacji będzie czas przeznaczony na pytania. Przypominam również, że delegatów w systemie można zmieniać do dnia poprzedzającego posiedzenie do godziny 23:59.

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-06-04 18:15 VI Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020

Szanowni członkowie Kół Naukowych,

w imieniu Zarządu Rady Kół Naukowych zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na VI zwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych, które odbędzie się 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:15 na platformie MS Teams w Zespole Rady Kół Naukowych

Plan posiedzenia:

 1. Powitanie.
 2. Wybór sekretarza.
 3. Informacje bieżące.
 4. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK2020 – punkt informacyjny
 5. Informator Rady Kół Naukowych – punkt informacyjny
 6. System oceny projektów z Puli na Projekty Naukowe – punkt dyskusyjny
 7. Wykorzystanie środków z Puli Rady Kół Naukowych – punkt dyskusyjny
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Planowany czas to około 1,5 godziny. Prezesom Kół Naukowych przypominam, że mogą zmienić delegatów w systemie Mainframe do dnia poprzedzającego posiedzenie do godziny 23:59. Aktualna lista delegatów znajduje się na stronie RKN.

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-03-14 10:00 V Posiedzenie Oceniające Mała Pula na Projekty Naukowe 2020

Szanowni członkowie Kół Naukowych,

przesyłam instrukcję logowania się do platformy Microsoft Team, na której odbędzie się sobotnie posiedzenie. Ze względu na dużą liczbę osób, posiedzenie odbędzie się w formie czatu, a nie wideokonferencji. Każde Koło posiada założoną osobną kartę, na której maksymalnie 2 przedstawicieli Koła Naukowego będzie odpowiadało na pytania delegatów. Bardzo proszę o uważne przeczytanie poniższych informacji i poinformowanie osób zgłoszonych w systemie ewniosek jako prezentujących projekty!  Poniżej znajduje się instrukcja:

Logowanie odbywa się w godzinach 10-11 pod linkiem. Jeżeli nie posiadamy zainstalowanej aplikacji Microsoft Teams, klikamy „zamiast tego użyj aplikacji sieciowej”:

Następnie logujemy się za pomocą konta studenckiego:

   Następnie klikamy „dołącz”. UWAGA! Delegaci Rady Kół Naukowych dołączają do zespołu w dniu 14.03.2020 roku w godzinach 10-11. Wcześniejsze lub późniejsze dołączanie do zespołu będzie wiązało się z nieobecnością na posiedzeniu, a co za tym idzie brakiem prawa głosu podczas głosowania nad projektami. Przypominam, że Prezesi Kół mogą zmieniać delegatów do dnia 13.03.2020 roku do godziny 23:59 w systemie Mainframe. Lista zgłaszających się na Teamsy osób, będzie weryfikowana z listą delegatów Rady Kół Naukowych! 

      Istnieje możliwość zmiany osoby odpowiadającej na pytania na kanale danego Koła (jedno Koło może posiadać 2 takie osoby), jednakże w tym celu musi zostać to zgłoszone do mojej wiadomości do dnia 13.03.2020 roku do godziny 23:59. Przy podawaniu informacji o zmianie osoby odpowiadającej na pytania niezbędne będzie jej imię i nazwisko oraz mail uczelniany (zawierający numer USOS ID – jak na obrazku powyżej).

       Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez właścicieli grupy, w pierwszej kolejności polecamy rozwinięcie całej listy kanałów dostępnych w zespole. Odbywa się to za pomocą kliknięcia w „lista ukrytych kanałów”, a następnie w kanał danego Koła – wówczas pojawia się on na liście. W karcie „ogłoszenia” będzie prowadzona dyskusja nad projektami. Wszelkie materiały udostępnione przez Koło znajdują się w karcie „pliki”. 

      W zakładce „ogólne” przedstawione zostaną jeszcze raz zasady przeprowadzania posiedzenia. Zostanie uruchomiony również czat na pytania niezwiązane z projektami (wszelkie problemy techniczne itp.)

       Głosowanie nad projektami odbywa się w godzinach 11-18 na stronie Rady Kół Naukowych. Logowanie do strony odbywa się za pomocą loginu i hasła jak do platform mainframe, ewniosek, kalendarz akademicki itp. 

     Przypominam, że do dnia 13.03.2020 roku do godziny 23:59 przedstawiciele Kół mają prawo dosyłać dodatkowe materiały (jak np. filmiki lub nagrania audio osób prezentujących projekty) do Wiceprzewodniczącej ds. Puli na Projekty Naukowe. Materiały te zostaną dodane do karty „pliki” w zakładkach poszczególnych Kół Naukowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy wspólnie z Zarządem Rady Kół Naukowych do Waszej dyspozycji.

 

Pozdrawiam,

Katarzyna Tutaj

 

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-01-25 10:00 IV Posiedzenie Oceniające Duża Pula na Projekty Naukowe 2020

Szanowni członkowie Kół Naukowych,

w imieniu Zarządu Rady Kół Naukowych zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na IV Posiedzenie Oceniające Dużą Pule na Projekty Naukowe 2020, które odbędzie się 25 stycznia 2020 roku (sobota) o godzinie 10:15 w sali 5.02. w CZliTT (ul. Rektorska 4).

Plan posiedzenia:

 1. Powitanie.
 2. Wybór sekretarza.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Informacje bieżące.
 5. Głosowanie nad Terminarzem Małej Puli 2020.
 6. Prezentacje projektów.
 7. Głosowanie nad projektami.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Planowany czas to około 6 godzin. 

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2020-01-10 18:15 III Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020

Szanowni członkowie Kół Naukowych,

w imieniu Zarządu Rady Kół Naukowych zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na III zwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych, które odbędzie się 10 stycznia 2020 roku (piątek) o godzinie 18:15 w sali 213 w Gmachu Głównym PW.

Plan posiedzenia:

1.    Powitanie.

2.    Wybór sekretarza.

3.    Wybór komisji skrutacyjnej.

4.    Informacje bieżące.

5.    Delegacje Pretendentów na stanowisko Senatora ds. Ruchu Naukowego.

6.    Wybór delegata do Komisji Dydaktycznej

7.    Wybór delegata do Komisji Finansowo-Gospodarczej.

8.    Wybór delegata do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej

9.    Powołanie zespołu zadaniowego do spraw kontroli projektów finansowanych z Puli na Projekty Naukowe z 2019 roku.

10.  Wolne wnioski.

11.  Zakończenie.

 

Przewidywany czas posiedzenia to ok 1 godzina.

Pozdrawiam,

Katarzyna Tutaj

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2019-12-18 17:15 II Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020

Szanowni członkowie Kół Naukowych,

w imieniu Zarządu Rady Kół Naukowych zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na II zwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych (natomiast pierwsze w nowym składzie Zarządu), które odbędzie się 18 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 17:15 w Sali 3.01. w CZliTT. Plan posiedzenia:

1.    Powitanie.

2.    Wybór sekretarza.

3.    Wybór komisji skrutacyjnej.

4.    Informacje bieżące.

5.    Podsumowanie Puli na Projekty Naukowe 2019.

6.    Wręczenie nagród za działalność w roku 2019.

7.    Głosowanie nad Regulaminem RKN.

8.    Głosowanie nad zasadami przyznawania dofinansowania z puli RKN.

9.    Głosowanie nad Terminarzem Dużej Puli 2020.

10. Propozycja Terminarza Małej Puli 2020.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie.

 

Przewidywany czas posiedzenia to 2 godziny. 

Pozdrawiam,

Katarzyna Tutaj

Zwołane przez: Katarzyna Tutaj
Lista obecności
Głosowania
2019-11-27 18:15 I posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze RKN na kadencję 2018/2019

Drodzy członkowie i sympatycy Kół Naukowych,

Obecna kadencja RKN nieuchronnie dobiega końca, w związku z tym chciałabym serdecznie zaprosić Was na I sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie RKN na kadencję 2019/2020. Posiedzenie odbędzie się 27 listopada 2019 (środa) o godzinie 18:15 w sali 213 w Gmachu Głównym.

Plan posiedzenia: 

1.      Przywitanie 

2.      Wybór sekretarza

3.      Wybór komisji skrutacyjnej

4.      Informacje bieżące 

5.      Sprawozdanie z rocznej działalności Przewodniczącej RKN

6.      Prezentacje wyborcze kandydatów do Zarządu RKN na kadencję 2019/20

7.      Głosowanie nad wyborem kandydatów do Zarządu RKN na kadencję 2019/20

8.      Wolne wnioski

9.      Zakończenie posiedzenia

Tryb kandydowania: 

Osoby chcące kandydować do Zarządu RKN bardzo proszę o mailowe zgłoszenie na mój adres. Dodatkowo przypominam, że osoby kandydujące do Zarządu muszą mieć w momencie posiedzenia aktualną delegaturę do RKN. 

Pozdrawiam,

Urszula Dancewicz

Zwołane przez: Urszula Dancewicz
Lista obecności
Głosowania
2019-06-25 18:21 VII zwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2019

Drodzy członkowie Kół Naukowych,

Przypominam o jutrzejszym posiedzeniu RKN, które odbędzie się o godzinie 18:15 w sali 144 w Gmachu Głównym.

Plan posiedzenia jest następujący:

 1. Przywitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Uchwalenie Regulaminu przyznawania nagrody dla najlepszego opiekuna Koła Naukowego
 5. Wolne wnioski
 6. Zakończenie posiedzenia.

Szacowany czas trwania posiedzenia to ok. 30 minut, dlatego chciałabym bardzo poprosić o Waszą obecność pomimo niesprzyjającego terminu.

Przypominam, że delegatów na posiedzenie można zmieniać za pomocą systemu Mainframe do dzisiaj do godz. 23:59 – później lista delegatów zostanie zamknięta! Aktualna lista delegatów znajduje się tutaj: https://rkn.sspw.pl/delegaci

Osoby, które nie są w stanie pojawić się na posiedzeniu przypominam o możliwości zrezygnowania z delegatury (mainframe.sspw.pl -> pomarańczowy panel w górnym lewym rogu -> zrezygnuj z…, jako rezygnację należy wgrać dowolny plik (np. pusty plik tekstowy). W ten sposób zmniejszy się łączna liczba delegatów, dzięki czemu łatwiej będzie nam uzyskać kworum.

Zwołane przez: Urszula Dancewicz
Lista obecności
Głosowania
2019-05-28 18:15 VI nadzwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2019

Drodzy członkowie i sympatycy Kół Naukowych,

Na ostatnim posiedzeniu RKN wspominałam o propozycji utworzenia konkursu na najlepszego opiekuna Koła Naukowego, w którym nagroda byłaby przyznawana przez studentów (analogicznie do nagrody Złotej Kredy). Chciałabym ogłosić, że wszystkie ustalenia formalne w tej sprawie zostały właśnie domknięte i w związku z tym chciałabym zaprosić Was serdecznie na VI nadzwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych, na którym moglibyśmy przegłosować Regulamin przyznawania nagrody. Posiedzenie odbędzie się 28 maja 2019 roku o godz. 18:15, miejsce oraz szczegółowy plan posiedzenia prześlę w późniejszym terminie.

W załączeniu przesyłam propozycję Regulaminu, którą wypracowaliśmy wspólnie z delegatami. Oczywiście nadal liczę na wiele konstruktywnych uwag z Waszej strony.

Pozdrawiam,

Urszula Dancewicz
Przewodnicząca     
Rady Kół Naukowych
Samorząd Studentów
Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1 pok.165
00-661 Warszawa
Tel. Biura SSPW: +48 22 234 50 10
Tel. prywatny: 781 019 700

Zwołane przez: Urszula Dancewicz
Lista obecności
Głosowania
2019-03-27 18:15 V zwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2019

Drodzy członkowie i sympatycy Kół Naukowych,

Przypominam o V zwyczajnym posiedzeniu RKN, które odbędzie się w najbliższą środę (27 marca) o godzinie 18.15 w sali 213 w Gmachu Głównym.

Plan posiedzenia:

 1. Powitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Informacje bieżące
 4. Omówienie zmian w Uchwale w sprawie dofinansowań w KD
 5. Konkurs na najlepszego opiekuna Koła Naukowego
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia

Szacowany czas trwania posiedzenia to ok. 2,5 h.

Zwołane przez: Urszula Dancewicz
Lista obecności
Głosowania
2019-03-09 10:00 IV Posiedzenie Oceniające Mała Pula na Projekty Naukowe 2019

Orientacyjny godzinowy harmonogram posiedzenia:

10:00 rozpoczęcie posiedzenia, sprawy organizacyjne

10:30 prezentacje projektów:

1. Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej

2. Koło Naukowe Napędów MELprop

3. Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej – „Modernizacja instalacji do badania ciśnieniowej hodowli mikroalg”

11:05 pierwsza przerwa kawowa

11:20 prezentacje projektów:

4. Koło Naukowe FiberTeam

5. Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej 

6. Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych BioS

7. Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych 

12:10 druga przerwa kawowa

12:25 prezentacje projektów:

8. Koło Naukowe Hybryda 

9. Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

10. Chemiczne Koło Naukowe Flogiston 

11. Koło Naukowe ADek

13:15 przerwa obiadowa

14:00 prezentacje projektów:

12. Koło Naukowe Sportów Samochodowych 

13. Koło Naukowe Robotyków

14. Koło Naukowe WUThrust

15. Koło Naukowe Awioniki MELAVIO

16. Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM 

15:00 trzecia przerwa kawowa

15:15 prezentacje projektów:

17. Koło Naukowe Energetyków

18. Studenckie Koło Astronautyczne 

19. Studenckie Koło Magazynowania Energii

20. Koło Naukowe Biomaterials 

16:05 Rozpoczęcie głosowania

16:45 Zakończenie posiedzenia

Zwołane przez: Urszula Dancewicz
Lista obecności
Głosowania
2019-01-05 10:00 III posiedzenie oceniające Duża Pula na Projekty Naukowe Rady Kół Naukowych 2019

 

10:15 Rozpoczęcie posiedzenia, sprawy bieżące
11:00 Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign - "Projekt i optymalizacja systemów elektronicznych samolotu klasy Advanced na międzynarodowe zawody SAE Aero Design West 2019"
11:15 Koło Naukowe Sportów Samochodowych - "Rozwój projektu elektrycznego układu napędowego dużej mocy do bolidu Formuły Student"
11:30 Koło Naukowe Technologie i Materiały - "Budowa eksperymentalnej beztyglowej odlewarki indukcyjnej do metali trudnotopliwych"
11:45 Pierwsza przerwa kawowa
11:55 Koło Naukowe Napędów MELprop - "Budowa nowoczesnego stanowiska do badania spalania pulsacyjnego"
12:10 Koło Naukowe Robotyków - "Budowa autonomicznego robota podwodnego  przeznaczonego do udziału w zawodach studenckich RoboSub w Stanach Zjednoczonych"
12:25 Druga przerwa kawowa
12:35 Koło Naukowe „WUThrust” - "Budowa bezzałogowego statku powietrznego w konfiguracji VTOL"
12:50 Koło Naukowe Biotechnologów Herbion - "Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków"
13:05 Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" - "Budowa mechanizmu drukarki 3D do metalu pracującej w technologii SLM"
13:20 Przerwa obiadowa
14:05 Koło Naukowe Energetyków + Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej - "Budowa zautomatyzowanego stanowiska do badania turbin parowych małej mocy"
14:25 Koło Naukowe „Hybryda” - "Budowa układu sterowania rozdziałem mocy w wielosilnikowym napędzie pojazdu elektrycznego"
14:40 Studenckie Koło Astronautyczne - "Budowa systemu lokalizacji astronautów podczas przeprowadzania zadań z dala od habitatu"
14:55 Rozpoczęcie głosowania 
15:30 Wyniki głosowania, zakończenie posiedzenia

10:15 Rozpoczęcie posiedzenia, sprawy bieżące, głosowanie nad Terminarzem Małej Puli 2019

11:00 Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign - "Projekt i optymalizacja systemów elektronicznych samolotu klasy Advanced na międzynarodowe zawody SAE Aero Design West 2019"

11:15 Koło Naukowe Sportów Samochodowych - "Rozwój projektu elektrycznego układu napędowego dużej mocy do bolidu Formuły Student"

11:30 Koło Naukowe Technologie i Materiały - "Budowa eksperymentalnej beztyglowej odlewarki indukcyjnej do metali trudnotopliwych"

11:45 Pierwsza przerwa kawowa

11:55 Koło Naukowe Napędów MELprop - "Budowa nowoczesnego stanowiska do badania spalania pulsacyjnego"

12:10 Koło Naukowe Robotyków - "Budowa autonomicznego robota podwodnego  przeznaczonego do udziału w zawodach studenckich RoboSub w Stanach Zjednoczonych"

12:25 Druga przerwa kawowa

12:35 Koło Naukowe „WUThrust” - "Budowa bezzałogowego statku powietrznego w konfiguracji VTOL"

12:50 Koło Naukowe Biotechnologów Herbion - "Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków"

13:05 Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" - "Budowa mechanizmu drukarki 3D do metalu pracującej w technologii SLM"

13:20 Przerwa obiadowa

14:05 Koło Naukowe Energetyków + Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej - "Budowa zautomatyzowanego stanowiska do badania turbin parowych małej mocy"

14:25 Koło Naukowe „Hybryda” - "Budowa układu sterowania rozdziałem mocy w wielosilnikowym napędzie pojazdu elektrycznego"

14:40 Studenckie Koło Astronautyczne - "Budowa systemu lokalizacji astronautów podczas przeprowadzania zadań z dala od habitatu"

14:55 Rozpoczęcie głosowania 

15:30 Wyniki głosowania, zakończenie posiedzenia

 

Zwołane przez: Urszula Dancewicz
Lista obecności
Głosowania
2018-12-18 18:15 II zwyczajne posiedzenie RKN kadencji 2018/2019

Drodzy członkowie i sympatycy Kół Naukowych,

Chciałabym Was serdecznie zaprosić na II zwyczajne posiedzenie RKN kadencji 2018/2019, które odbędzie się 18 grudnia 2018 (wtorek) o godzinie 18:15 w sali 3.07 CZIiTT. Szczegółowy plan posiedzenia prezentuje się następująco:
1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące
5. Głosowanie nad Regulaminem Puli na Projekty Naukowe
6. Głosowanie nad Terminarzem Dużej Puli 2019
7. Propozycja Terminarza Małej Puli 2019
8. Podsumowanie Puli na Projekty Naukowe 2018
9. Wręczenie nagród za działalność w roku 2018
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie posiedzenia i rozpoczęcie spotkania wigilijnego
Planowany czas posiedzenia to ok. 1,5 h.

 

Ponadto chciałam poinformować, że tradycyjnie po grudniowym posiedzeniu odbędzie się spotkanie wigilijne Rady Kół Naukowych. Lokalizacją tegorocznego spotkania jest klub profesorski w CZIiTT (przeszklone pomieszczenie na parterze). Serdecznie zapraszam do uczestniczenia w nim nie tylko delegatów, ale wszystkich związanych ze środowiskiem Kół Naukowych
Zwołane przez: Karolina Sowińska
Lista obecności
Głosowania
2018-11-13 18:15 VI Posiedzenie nadzwyczajne Rady Kół Naukowych w kadencji 2018

Szanowni członkowie Kół Naukowych i Samorządowcy, 

na ostatnim posiedzeniu RKN wywiązała się dyskusja na temat terminów posiedzeń z Puli na Projekty Naukowe i wpływu na nie terminu zmiany kadencji Zarządu RKN. W związku z licznymi głosami, że termin ten powinien być zmieniony w sposób, który usprawniłby przeprowadzenie w całości Puli na Projekty Naukowe przez jedną kadencję Zarządu RKN (obecnie Duża Pula jest na przełomie kadencji) chciałabym zwołać VI nadzwyczajne posiedzenie RKN, które odbędzie się 13.11 (wtorek) o godzinie 18.15. 

Plan posiedzenia przedstawia się następująco: 
 1. Przywitanie 
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Informacje bieżące 
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2018 w sprawie zmiany regulaminu RKN
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia
Planowany czas posiedzenia to 1h. Miejsce zebrania podam w następnym mailu. 
Gorąco zachęcam do zapoznania się z propozycją regulaminu zawartą w załączniku i przekazywania swoich opinii na jej temat. Dodatkowo bardzo proszę o obecność na wtorkowym posiedzeniu ze względu na wymaganą do głosowania liczbę osób. 
Jeśli regulamin zostanie przegłosowany przez RKN na we wtorek 13.11 zostaną one przedstawione do głosowania na parlamencie SSPW 14.11. W przypadku pozytywnej opinii parlamentu wybory na nową kadencję Zarządu RKN odbędą się jeszcze w listopadzie tego roku, dlatego już teraz zachęcam osoby zainteresowane działaniem w Zarządzie RKN o zgłoszenie się do mnie lub do któregoś z pozostałych członków Zarządu RKN. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.
Pozdrawiam 
-- 
Aleksandra Martynowicz

Przewodnicząca                
Rady Kół Naukowych
Samorząd Studentów
Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1 pok.165
00-661 Warszawa
Tel. Biura SSPW: +48 22 234 50 10

Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2018-10-29 18:15 V Posiedzenie zwyczajne Rady Kół Naukowych w kadencji 2018

Szanowni członkowie kół naukowych, 

przypominam o jutrzejszym V zwyczajnym posiedzeniu RKN, które odbędzie się 29 października o godzinie 18.15 w sali 3.07 CZIiTT.. Plan posiedzenia przedstawia się następująco: 
 1. Informacje bieżące 
 2. Pula na Projekty Naukowe - regulamin 
 3. Pula na Projekty Naukowe - propozycja terminarza
 4. Podsumowanie Targów KONIK
 5. Dofinansowania FKW i FPU
 6. RODO
Proszę o zarezerwowanie sobie czasu po posiedzeniu na część nieoficjalną. 
Przypominam, że delegatury na jutrzejsze posiedzenie może zmieniać prezes Koła Naukowego przez system mainframe wyłącznie do 23:59 dzisiaj (28.10). Lista aktualnych delegatur znajduje się na stronie RKN. 
Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2018-06-12 18:15 IV Posiedzenie zwyczajne Rady Kół Naukowych w kadencji 2018
Plan Posiedzenia:
 1. Powitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Informacje bieżące 
 5. Informacje odnośnie Grantów Rektorskich
 6. Fundusz Promocji Uczelni i nowa identyfikacja graficzna
 7. Dodatkowe dofinansowania projektów naukowych
 8. Propozycje zmian Regulaminu Puli na Projekty Naukowe - konsultacja pomysłów 
 9. Funkcjonowanie RKN przez wakacje & ankiety oceniające
 10. Szkolenia - plan 
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie posiedzenia 

Posiedzenie odbędzie się 12 czerwca 2018 o godzinie 18.15 w sali 3.07 w CZIiTT PW

Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2018-05-08 18:15 III Posiedzenie zwyczajne Rady Kół Naukowych w kadencji 2018

Szanowni Członkowie Kół Naukowych,

serdecznie zapraszam na III Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych, które odbędzie się 8 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 18.15 w sali 3.07 w CZIiTT PW (ul. Rektorska 4). 
Proponowany plan posiedzenia: 
 1. Przywitanie 
 2. Wybór sekretarza
 3. Informacje bieżące 
 4. Podsumowanie zgłoszeń do Puli na Projekty Naukowe
 5. Plan prac nad Regulaminem Puli na Projekty Naukowe
 6. Szkolenie wyjazdowe RKN
 7. Wielki Turniej Kół Naukowych 
 8. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2018
 9. Wolne Wnioski
 10. Zakończenie posiedzenia
Planowany czas trwania posiedzenia to 1,5h. 
Tym razem po posiedzeniu w ramach części nieoficjalnej chciałabym Was zaprosić na wspólne wyjście na kręgle. Osoby chcące wziąć udział proszę o zapisanie się w formularzu: https://goo.gl/forms/MJoejmB9CcAd98j72 - najpóźniej do 4 maja 2018.
Przypominam o tym, że delegatury do RKN są zgłaszane przez prezesów Kół w systemie mainframe.sspw.pl i muszą być wgrane najpóźniej do 23:59 dzień przed posiedzeniem.
Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2018-03-10 10:15 II Posiedzenie oceniające Mała Pula na Projekty Naukowe Rady Kół Naukowych 2018

Data i godzina: 10.03.18 r. - 10.15 

Miejsce: CZIiTT, sala 1.01 (aula) 

Czas: ok. 8h

Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2018-01-29 18:15 I Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Kół Naukowych na kadencję 2018

 

Drodzy Członkowie Kół Naukowych,

Serdecznie zapraszam Was na I Wyborcze Posiedzenie Rady Kół Naukowychktóre odbędzie się 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18:15. Dokładne miejsce przekażę w późniejszym terminie.

Proponowany plan posiedzenia:
1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Kół Naukowych z kadencji 2017.
6. Prezentacja kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych w kadencji 2018.
7. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych w kadencji 2018
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski (w tym prezentacja od KN ADek)
9. Zamknięcie posiedzenia

Przewidywany czas posiedzenia: ok. 3 godz.

Dla kandydatów:

Proszę o możliwie najszybsze zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych. Zgłoszenia oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres: kd@samorzad.pw.edu.pl. Wybory odbędą się zgodnie z Regulaminem RKN.

Jeżeli osoby kandydujące chciałyby dowiedzieć się więcej o pracy Przewodniczącego
oraz Wiceprzewodniczących RKN zapraszam do kontaktu z Zarządem RKN pod adresem: zarzad@rkn.pw.edu.pl oraz na dyżurach RKN.


Pozdrawiam

Michał Kucki

Przewodniczący
Komisji Dydaktycznej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 

 

 

Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2018-01-13 10:15 Posiedzenie oceniające PnPN - Duża Pula 2018

Kolejność Kół i ich prezentacji na Posiedzeniu Oceniającym

13.01.2018 r.

 

1. WUT Racing Team

2. Koło Naukowe Energetyków

3. Koło Naukowe Awioniki „MelAvio”

4. Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign

5. Studenckie Koło Astronautyczne

6. Koło Naukowe Fizyków + Koło Naukowe Geodezji i Kartografii

7. Chemiczne Koło Naukowe Flogiston

8. Koło Naukowe Robotyków

9. Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przekazywania Sygnału

10. Koło Naukowe Napędów MELprop

11. Koło Naukowe Biotechnologów Herbion + Koło Naukowe Inżynierii

Chemicznej i Procesowej

12. WUThrust

13. Koło Naukowe Druku 3D + Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na ósme w tej kadencji posiedzenie Rady Kół Naukowych, które odbędzie się 13 stycznia o godz. 10:15 w sali 1.01 w CZIiTT (pierwsze piętro).
Plan zebrania:
 1. Przywitanie.
 2. Wybór sekretarza posiedzenia.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Prezentacja projektów.
 5. Głosowanie.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
Przewidywany czas trwania posiedzenia to ok 5h. Kolejność prezentacji kół na posiedzeniu jest załączona w poniższym załączniku.

Proszę o zarezerwowanie czasu po posiedzeniu na część nieoficjalną.

Przypominam również, że aby brać udział w ocenianiu projektów konieczne jest posiadanie aktualnej delegatury w systemie MainFrame. Lista delegatów jest dostępna na stronie https://rkn.sspw.pl/?meeting,attendance.

Przypominam także o przesyłaniu prezentacji na posiedzenie pod adres dawid.kornacki@rkn.pw.edu.pl. Termin końcowy wysyłania prezentacji mija wponiedziałek 08.01.2018 r. o godzinie 23.59.

Pozdrawiam,

 

 

Dawid Kornacki,
Wiceprzewodniczący
ds. Puli na Projekty Naukowe                
Rady Kół Naukowych
Samorząd Studentów
Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1 pok.165
00-661 Warszawa
Tel. Biura SSPW: +48 22 234 50 10
Tel. prywatny: 798 946 857

Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2017-12-20 18:15 VII Zwyczajne posiedzenie RKN

Szanowni członkowie Kół Naukowych, 

w imieniu Zarządu Rady Kół Naukowych chciałabym Was serdecznie zaprosić na ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie RKN, które odbędzie się 20 grudnia 2017 (środa) o godzinie 18.15, a następnie na spotkanie świąteczne Rady Kół Naukowych. Serdecznie zapraszam wszystkich członków Kół Naukowych - nie tylko delegatów do RKN. 
Przewidywany czas posiedzenia to 1h. 
Plan posiedzenia oraz miejsce podam w późniejszym terminie. 

Pozdrawiam
-- 
Aleksandra Martynowicz

Przewodnicząca                
Rady Kół Naukowych
Samorząd Studentów
Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1 pok.165
00-661 Warszawa
Tel. Biura SSPW: +48 22 234 50 10


Szanowni członkowie Kół Naukowych,
przypominam o jutrzejszym posiedzeniu RKN, które odbędzie się w sali 4.07 w CZIiTT PW o godzinie 18.15 oraz o odbywającym się tuż po nim spotkaniu świątecznym RKN, na które zapraszam wszystkich członków Kół Naukowych - nie tylko delegatów, spotkanie świąteczne odbędzie się w Klubie Profesorskim (parter CZIiTT)
Plan posiedzenia:
1. Wybór sekretarza
2. Informacje bieżące
3. Fundusz Promocji Uczelni
4. Identyfikacja graficzna Kół Naukowych
5. Wręczenie nagród za działalność w roku 2017
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie posiedzenia
Planowany czas posiedzenia: 1h. 
Proszę o zarezerwowanie czasu po posiedzeniu na spotkanie świąteczne w gronie Kół Naukowych. 

Pozdrawiam
-- 
Aleksandra Martynowicz

Przewodnicząca                
Rady Kół Naukowych 
Samorząd Studentów
Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1 pok.165
00-661 Warszawa
Tel. Biura SSPW: +48 22 234 50 10 

 

Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2017-11-27 18:15 Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze RKN

 

Drodzy Członkowie Kół Naukowych, Organizacji Studenckich oraz Samorządowcy,

Z powodu zwolnienia mandatu członka Zarządu Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej zapraszam na posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze RKN, które odbędzie się 27 listopada 2017 r. o godzinie 18:15. Dokładne miejsce oraz tryb kandydowania zostaną podane w najbliższym czasie.

Proponowany plan posiedzenia:
1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady Kół Naukowych ds. Puli na Projekty Naukowe
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Kół Naukowych ds. Puli na Projekty Naukowe
6. Informacje bieżące
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia

Planowany czas posiedzenia to ok. 1,5 godz.
Proszę zarezerwować czas po posiedzeniu na część nieoficjalną.

Przypominam również o konieczności wgrywania ról do systemu MainFrame. Bieżącą listę delegatów będzie mogli zobaczyć po utworzeniu wpisu o posiedzeniu tutaj.


Pozdrawiam

Michał Kucki

Przewodniczący
Komisji Dydaktycznej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 

 

 

Zwołane przez: Aleksandra Martynowicz
Lista obecności
Głosowania
2017-11-02 18:15 Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Kół Naukowych

 

Drodzy Członkowie Kół Naukowych i Organizacji Studenckich,
Z powodu zwolnienia mandatu członka Zarządu Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej zapraszam na posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze RKN, które odbędzie się 2 listopada 2017 r. o godzinie 18:15. Dokładne miejsce zostanie podane w najbliższym czasie.
Proponowany plan posiedzenia:
1. Przwitanie
2. Wybór sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Kół Naukowych
5. Wybór Przewodniczącego Rady Kół Naukowych
6. Informacje bieżące
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia
Planowany czas posiedzenia to ok. 1,5 godz.
Proszę zarezerwować czas po posiedzeniu na część nieoficjalną.
Przypominam również o konieczności wgrywania ról do systemu MainFrame.


Pozdrawiam

Michał Kucki

Przewodniczący
Komisji Dydaktycznej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 


 

Pl. Politechniki 1 pok.165
00-661 Warszawa
Tel.: +22 234 50 10
  

 

Przypominam, że w najbliższy czwartek 2 listopada ​odbędzie się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 18:15 w sali 213 Gmachu Głównego PW.
Informuję, iż zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej:
 • bierne prawo wyborcze posiada każdy Delegat do RKN (§5 ust. 1 ww. regulaminu: "Delegatem zostaje członek organizacji zarejestrowanej w Rejestrze [...]  po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego KN w systemie Mainframe do godziny 23:59 dnia poprzedzającego obrady RKN");

 • zasady wyboru członków Zarządu RKN są takie same jak zasady obsadzania stanowisk jednomandatowych, opisane w Regulaminie Obrad Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

 • kandydat na członka Zarządu RKN ma możliwość zaprezentowania swojego programu przed Delegatami do RKN przed głosowaniem (po prezentacji wszystkich kandydatów możliwe będzie zadawanie pytań kandydatom).
Pozdrawiam

Michał Kucki

Przewodniczący
Komisji Dydaktycznej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 


 

Pl. Politechniki 1 pok.165
00-661 Warszawa
Tel.: +22 234 50 10
  

 

Zwołane przez: Krzysztof B. Baczewski
Lista obecności
Głosowania