III Posiedzenie zwyczajne Rady Kół Naukowych w kadencji 2018

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Paweł Antkowiak Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
3 Justyna Barcińska Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
4 Wojciech Bator Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
5 Karolina Biedrzycka Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego
6 Monika Biniek Koło Naukowe Fizyków
7 Jan Biniewicz Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
8 Anna Borkowska Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
9 Anna Cichocka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
10 Filip Ćwikła Warsaw University of Technology Racing Team
11 Urszula Dancewicz Zarząd RKN
12 Martyna Deroszewska Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
13 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
14 Jacek Gęborys Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej
15 Piotr Grudzień Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
16 Maciej Harasim Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
17 Łukasz Jakubowski Koło Naukowe Humanoid
18 Damian Kaczmarzyk Koło Naukowe Napędów MELprop
19 Jakub Kaczorowski Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
20 Mateusz Kałamarz Koło Naukowe Data Science
21 Piotr Kęsik Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business
22 Anastasia Khlebous Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
23 Aleksandra Kiebasz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
24 Martyna Kieliszek Koło Naukowe Administracji, Cyfryzacji i Technologii
25 Dawid Kornacki Zarząd RKN
26 Grzegorz Koziński Studenckie Koło Magazynowania Energii
27 Michał Kucki Komisja Dydaktyczna
28 Oskar Kwitek Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
29 Oliwia Liberek Płockie Koło Naukowe Chemików
30 Wojciech Łacisz Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
31 Marek Łukasiewicz Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
32 Kacper Majewski Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
33 Aleksandra Martynowicz Zarząd RKN Tak
34 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
35 Aleksandra Michalczyk Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
36 Katarzyna Mikulska Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych
37 Brian Ndamira Koło Naukowe Druku 3D
38 Kamil Niedźwiedź Koło Naukowe "WUThrust"
39 Izabela Pająk Koło Naukowe "Błysk"
40 Paweł Pęsiek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
41 Paweł Pieńczuk Koło Naukowe Systemów Scalonych
42 Joanna Piwek Koło Naukowe "Hybryda"
43 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
44 Kamil Rozicki Studenckie Koło Naukowe CAMAC
45 Piotr Rugor Studenckie Koło Astronautyczne
46 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
47 Kamil Sobiszewski Koło Naukowe ADek
48 Jakub Sosiński Koło Naukowe Biogospodarki
49 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
50 Marcin Stępień Koło Naukowe "Bekker Team"
51 Jan Stępniewski Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
52 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego
53 Magdalena Śmieszek Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
54 Weronika Toś Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
55 Dominika Trofimczuk Koło Naukowe ŻELBETNIK
56 Zofia Tyczyńska Koło Naukowe Robotyków
57 Adam Wasilewski Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
58 Michał Wasilewski Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
59 Piotr Winiarski Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
60 Marta Wiśniewska Koło Naukowe Architektury Informacyjnej
61 Łukasz Wnukowski Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
62 Jędrzej Wójcik Koło Naukowe Energetyków
63 Wojciech Wrzesień Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
64 Michał Zaborowski Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
65 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"