IV Posiedzenie zwyczajne Rady Kół Naukowych w kadencji 2018

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
2 Justyna Barcińska Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
3 Jan Bartha Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
4 Wojciech Bator Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
5 Karolina Biedrzycka Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego
6 Monika Biniek Koło Naukowe Fizyków Tak
7 Jan Biniewicz Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
8 Anna Borkowska Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji Tak
9 Anna Cichocka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi" Tak
10 Urszula Dancewicz Zarząd RKN Tak
11 Martyna Deroszewska Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt” Tak
12 Martyna Deroszewska Warsaw University of Technology Racing Team Tak
13 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
14 Mariusz Fabjański Koło Naukowe "WUThrust" Tak
15 Jacek Gęborys Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej
16 Aleksandra Gołębiewska Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych
17 Piotr Grudzień Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
18 Maciej Harasim Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
19 Łukasz Jakubowski Koło Naukowe Humanoid
20 Jakub Kaczorowski Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
21 Mateusz Kałamarz Koło Naukowe Data Science
22 Piotr Kęsik Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business
23 Anastasia Khlebous Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości Tak
24 Aleksandra Kiebasz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
25 Martyna Kieliszek Koło Naukowe Administracji, Cyfryzacji i Technologii Tak
26 Dawid Kornacki Zarząd RKN Tak
27 Maciej Kowalski Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM Tak
28 Grzegorz Koziński Studenckie Koło Magazynowania Energii Tak
29 Michał Kucki Komisja Dydaktyczna Tak
30 Oskar Kwitek Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
31 Oliwia Liberek Płockie Koło Naukowe Chemików
32 Filip Łabaj Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej Tak
33 Wojciech Łacisz Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
34 Marek Łukasiewicz Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
35 Aleksandra Martynowicz Zarząd RKN Tak
36 Katarzyna Matys Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
37 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
38 Aleksandra Michalczyk Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
39 Brian Ndamira Koło Naukowe Druku 3D
40 Izabela Pająk Koło Naukowe "Błysk"
41 Paweł Pęsiek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
42 Paweł Pieńczuk Koło Naukowe Systemów Scalonych
43 Joanna Piwek Koło Naukowe "Hybryda"
44 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
45 Kamil Rozicki Studenckie Koło Naukowe CAMAC Tak
46 Piotr Rugor Studenckie Koło Astronautyczne
47 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS" Tak
48 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
49 Kamil Sobiszewski Koło Naukowe ADek
50 Jakub Sosiński Koło Naukowe Biogospodarki
51 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Tak
52 Marcin Stępień Koło Naukowe "Bekker Team"
53 Jan Stępniewski Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
54 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
55 Weronika Toś Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
56 Jan Tracz Koło Naukowe Napędów MELprop Tak
57 Dominika Trofimczuk Koło Naukowe ŻELBETNIK
58 Zofia Tyczyńska Koło Naukowe Robotyków
59 Michał Wasilewski Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
60 Adam Wasilewski Koło Naukowe Geodezji i Kartografii Tak
61 Piotr Winiarski Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
62 Marta Wiśniewska Koło Naukowe Architektury Informacyjnej
63 Łukasz Wnukowski Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
64 Jędrzej Wójcik Koło Naukowe Energetyków Tak
65 Wojciech Wrzesień Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
66 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon" Tak