I Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Kół Naukowych na kadencję 2018

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Paweł Antkowiak Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2 Krzysztof B. Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" Tak
3 Karolina Biedrzycka Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego
4 Monika Biniek Koło Naukowe Fizyków Tak
5 Anna Borkowska Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
6 Anna Cichocka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
7 Urszula Dancewicz Koło Naukowe Energetyków Tak
8 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
9 Grzegorz Gębczyński Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
10 Piotr Grudzień Zarząd RKN Tak
11 Klaudia Grzyb Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt” Tak
12 Maciej Harasim Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
13 Łukasz Jakubowski Koło Naukowe Humanoid
14 Damian Kaczmarzyk Koło Naukowe Napędów MELprop Tak
15 Mateusz Kałamarz Koło Naukowe Data Science Tak
16 Piotr Kęsik Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business
17 Aleksandra Kiebasz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej Tak
18 Dawid Kornacki Zarząd RKN
19 Dawid Kornacki Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
20 Ewa Kozicka Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
21 Jacek Kozieja Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"
22 Grzegorz Koziński Studenckie Koło Magazynowania Energii
23 Łukasz Krawczuk vel Walczuk Koło Naukowe ADek
24 Michał Kucki Komisja Dydaktyczna Tak
25 Oskar Kwitek Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
26 Mikołaj Leszczyński Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
27 Oliwia Liberek Płockie Koło Naukowe Chemików
28 Wojciech Łacisz Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
29 Marek Łukasiewicz Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO"
30 Aleksandra Martynowicz Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji Tak
31 Aleksandra Martynowicz Zarząd RKN
32 Justyna Marzec Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej Tak
33 Katarzyna Matys Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
34 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
35 Aleksandra Michalczyk Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
36 Katarzyna Mikulska Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych
37 Magdalena Miziołek Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
38 Brian Ndamira Koło Naukowe Druku 3D
39 Filip Niemczyk Koło Naukowe Robotyków
40 Radosław Nycz Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
41 Paweł Pęsiek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
42 Paweł Pieńczuk Koło Naukowe Systemów Scalonych
43 Joanna Piwek Koło Naukowe "Hybryda"
44 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
45 Piotr Rugor Studenckie Koło Astronautyczne Tak
46 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO" Tak
47 Hubert Skorulski Warsaw University of Technology Racing Team Tak
48 Jakub Sosiński Koło Naukowe Biogospodarki
49 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Tak
50 Marcin Stępień Koło Naukowe "Bekker Team"
51 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
52 Magdalena Śmieszek Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
53 Jędrzej Śmigielski Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
54 Weronika Toś Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
55 Dominika Trofimczuk Koło Naukowe ŻELBETNIK Tak
56 Adam Wasilewski Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
57 Marta Wiśniewska Koło Naukowe Architektury Informacyjnej
58 Józef Wołoch Koło Naukowe "WUThrust" Tak
59 Wojciech Wrzesień Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów Tak
60 Michał Zaborowski Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM