VI Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Mateusz Anders Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
2 Łukasz Barbarewicz Koło Naukowe ADek Tak
3 Weronika Berent Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
4 Izabela Bojar Koło Naukowe Automatyki "Automat"
5 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
6 Urszula Dancewicz Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling" Tak
7 Martyna Deroszewska Warsaw University of Technology Racing Team Tak
8 Karolina Drabent Koło Naukowe Informatyków
9 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
10 Wiktoria Dziemidowicz Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
11 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
12 Krzysztof Frąc Koło Naukowe Systemy Inteligentnych Budynków Tak
13 Patrycja Garbacz Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Tak
14 Kamil Gardyjas Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
15 Klaudia Gębala Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
16 Alicja Głaszczka Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
17 Justyna Głuchowska Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
18 Martyna Głusiec Zarząd RKN Tak
19 Dominik Górczyński Koło Naukowe Robotyków
20 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
21 Oskar Grudziński Koło Naukowe Napędów MELprop
22 Michał Gruszkowski Koło Naukowe Biomaterials
23 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra Tak
24 Marek Józefowski Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
25 Michał Jurkiewicz Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC" Tak
26 Adrian Kaczyński Koło Naukowe "Bekker Team" Tak
27 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
28 Patrycja Kalbarczyk Płockie Koło Naukowe Chemików
29 Maciej Kasprowicz Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
30 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
31 Agata Koszewska Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego Tak
32 Sylwia Kuran Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Tak
33 Michał Kwartnik Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
34 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
35 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
36 Karol Mackowiak Koło Naukowe "WUThrust"
37 Aleksandra Martynowicz Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
38 Magdalena Mącik Studenckie Koło Astronautyczne Tak
39 Jan Nowalski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej
40 Filip Ogłoszka Koło Naukowe "Hybryda"
41 Magdalena Paszczuk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
42 Oskar Pawłowski Koło Naukowe Architektury Rodzimej
43 Ewa Pijus Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
44 Katarzyna Połczyńska Koło Naukowe Energetyków
45 Karolina Pomian Koło Naukowe Humanoid Tak
46 Jan Proczek Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
47 Krzysztof Prokopiuk Koło Naukowe "CMYK" Tak
48 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
49 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
50 Marcin Rowicki Studenckie Koło Magazynowania Energii Tak
51 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
52 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
53 Bartosz Sosnowski Studenckie Koło Biologiczne
54 Karolina Sowińska Zarząd RKN Tak
55 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego
56 Aleksandra Szczygieł Koło Naukowe "FiberTeam"
57 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
58 Paweł Świniarski Koło Naukowe Mostowców Tak
59 Paweł Świniarski Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego
60 Karina Tomborek Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" Tak
61 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
62 Katarzyna Tutaj Zarząd RKN Tak
63 Kacper Wiśniewski Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej
64 Mateusz Wójcik Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
65 Filip Wyrzykowski Koło Naukowe Sportów Samochodowych Tak
66 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"
67 Tadeusz Zwoliński Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych