Posiedzenie oceniające PnPN - Duża Pula 2018

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Paweł Antkowiak Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2 Krzysztof B. Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
3 Justyna Barcińska Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
4 Karolina Biedrzycka Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego
5 Anna Borkowska Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
6 Anna Cichocka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
7 Urszula Dancewicz Koło Naukowe Energetyków
8 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
9 Grzegorz Gębczyński Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
10 Jacek Gęborys Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej
11 Piotr Grudzień Zarząd RKN
12 Klaudia Grzyb Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
13 Klaudia Grzyb Warsaw University of Technology Racing Team
14 Damian Kaczmarzyk Koło Naukowe Napędów MELprop Tak
15 Mateusz Kałamarz Koło Naukowe Data Science
16 Piotr Kęsik Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business Tak
17 Aleksandra Kiebasz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej Tak
18 Jakub Kopyciński Koło Naukowe Fizyków
19 Dawid Kornacki Zarząd RKN Tak
20 Ewa Kozicka Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
21 Łukasz Krawczuk vel Walczuk Koło Naukowe ADek
22 Michał Kucki Komisja Dydaktyczna Tak
23 Sebastian Kuk Studenckie Koło Astronautyczne
24 Oskar Kwitek Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW Tak
25 Mikołaj Leszczyński Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
26 Adrian Lewczuk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
27 Oliwia Liberek Płockie Koło Naukowe Chemików Tak
28 Wojciech Łacisz Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
29 Marek Łukasiewicz Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
30 Aleksandra Martynowicz Zarząd RKN Tak
31 Katarzyna Matys Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
32 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
33 Aleksandra Michalczyk Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
34 Katarzyna Mikulska Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych
35 Magdalena Miziołek Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
36 Brian Ndamira Koło Naukowe Druku 3D
37 Kamil Niedźwiedź Koło Naukowe "WUThrust"
38 Filip Niemczyk Koło Naukowe Robotyków
39 Radosław Nycz Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
40 Paweł Pęsiek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Tak
41 Paweł Pieńczuk Koło Naukowe Systemów Scalonych
42 Joanna Piwek Koło Naukowe "Hybryda"
43 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
44 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
45 Jakub Sosiński Koło Naukowe Biogospodarki
46 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Tak
47 Marcin Stępień Koło Naukowe "Bekker Team"
48 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
49 Magdalena Śmieszek Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS" Tak
50 Jędrzej Śmigielski Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
51 Weronika Toś Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
52 Dominika Trofimczuk Koło Naukowe ŻELBETNIK
53 Adam Wasilewski Koło Naukowe Geodezji i Kartografii Tak
54 Michał Wasilewski Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
55 Marta Wiśniewska Koło Naukowe Architektury Informacyjnej
56 Wojciech Wrzesień Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
57 Michał Zaborowski Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM