III Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020

Głosowania


Lp. Temat głosowania
1 Udzielanie pretendentury na stanowisko Senatora ds. ruchu naukowego
2 Wybór delegata do Komisji Dydaktycznej
3 Wybór Stefana Jaśkiewicza do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej
4 Wybór Michała Kwartnika do Komisji Finansowo-Gospodarczej
Powrót do posiedzeń