III Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
2 Łukasz Barbarewicz Koło Naukowe ADek Tak
3 Weronika Berent Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
4 Jan Biniewicz Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
5 Izabela Bojar Koło Naukowe Automatyki "Automat"
6 Urszula Dancewicz Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling" Tak
7 Karolina Drabent Koło Naukowe Informatyków Tak
8 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
9 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
10 Patrycja Garbacz Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Tak
11 Kamil Gardyjas Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
12 Luiza Gąsiorowska Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
13 Klaudia Gębala Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej Tak
14 Justyna Głuchowska Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW Tak
15 Martyna Głusiec Zarząd RKN Tak
16 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
17 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
18 Iga Hamryszak Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
19 Szymon Hryniewski Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi" Tak
20 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
21 Stefan Jaśkiewicz Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
22 Marek Józefowski Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
23 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
24 Patrycja Kalbarczyk Płockie Koło Naukowe Chemików
25 Maciej Kasprowicz Koło Naukowe Biotechnologów Herbion Tak
26 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
27 Sylwia Kuran Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Tak
28 Michał Kwartnik Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
29 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
30 Małgorzata Łazęcka Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
31 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
32 Karol Mackowiak Koło Naukowe "WUThrust"
33 Łukasz Majewski Koło Naukowe Robotyków Tak
34 Aleksandra Martynowicz Komisja Dydaktyczna Tak
35 Magdalena Mącik Studenckie Koło Astronautyczne Tak
36 Paweł Moroz Koło Naukowe Biomaterials
37 Jan Moskalew Koło Naukowe "Hybryda" Tak
38 Jakub Murawski Koło Naukowe Napędów MELprop Tak
39 Jan Nowalski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej
40 Magdalena Paszczuk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS Tak
41 Oskar Pawłowski Koło Naukowe Architektury Rodzimej
42 Filip Penda Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
43 Krzysztof Pikula Koło Naukowe Lotników Tak
44 Katarzyna Połczyńska Koło Naukowe Energetyków
45 Karolina Pomian Koło Naukowe Humanoid Tak
46 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
47 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości Tak
48 Jakub Reszka Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
49 Robert Saraczyn Warsaw University of Technology Racing Team Tak
50 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
51 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
52 Karolina Sowińska Zarząd RKN
53 Klaudia Stolarska Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
54 Aleksandra Szczygieł Koło Naukowe "FiberTeam" Tak
55 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
56 Paweł Świniarski Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego Tak
57 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
58 Katarzyna Tutaj Zarząd RKN Tak
59 Antoni Wadowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans"
60 Wiktor Walicki Koło Naukowe Mostowców
61 Bartosz Wawrzyniak Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt” Tak
62 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"