II Zwyczajne Posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2020

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" Tak
2 Łukasz Barbarewicz Koło Naukowe ADek Tak
3 Weronika Berent Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
4 Izabela Bojar Koło Naukowe Automatyki "Automat"
5 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
6 Karolina Drabent Koło Naukowe Informatyków
7 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
8 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
9 Patrycja Garbacz Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
10 Kamil Gardyjas Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
11 Luiza Gąsiorowska Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego Tak
12 Alicja Głaszczka Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
13 Martyna Głusiec Zarząd RKN
14 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
15 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
16 Michał Gruszkowski Koło Naukowe Biomaterials Tak
17 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
18 Marek Józefowski Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
19 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
20 Patrycja Kalbarczyk Płockie Koło Naukowe Chemików
21 Maciej Kasprowicz Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
22 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
23 Mateusz Kierepka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi" Tak
24 Kacper Korzeniewski Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
25 Marharyta Kruk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS Tak
26 Sylwia Kuran Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
27 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
28 Filip Łabaj Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
29 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
30 Karol Mackowiak Koło Naukowe "WUThrust"
31 Aleksandra Martynowicz Komisja Dydaktyczna
32 Magdalena Mącik Studenckie Koło Astronautyczne Tak
33 Piotr Mikuła Koło Naukowe Robotyków
34 Jan Moskalew Koło Naukowe "Hybryda" Tak
35 Jakub Murawski Koło Naukowe Napędów MELprop Tak
36 Jan Nowalski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej Tak
37 Oskar Pawłowski Koło Naukowe Architektury Rodzimej
38 Filip Penda Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
39 Justyna Pluta Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
40 Karolina Pomian Koło Naukowe Humanoid Tak
41 Jan Proczek Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
42 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
43 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
44 Jakub Reszka Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
45 Robert Saraczyn Warsaw University of Technology Racing Team Tak
46 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
47 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
48 Karolina Sowińska Zarząd RKN Tak
49 Klaudia Stolarska Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych Tak
50 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
51 Daniel Szczepański Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
52 Aleksandra Szczygieł Koło Naukowe "FiberTeam" Tak
53 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
54 Paweł Świniarski Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego Tak
55 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
56 Katarzyna Tutaj Zarząd RKN Tak
57 Antoni Wadowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" Tak
58 Bartosz Wawrzyniak Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt” Tak
59 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"