I posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze RKN na kadencję 2018/2019

Głosowania


Lp. Temat głosowania
1 Głosowanie nad wyborem przewodniczącego RKN
2 Głosowanie nad wyborem wiceprzewodniczącego RKN ds. Puli na Projekty Naukowe
3 Głosowanie nad wyborem Martyny Głusiec na wiceprzewodniczącą RKN ds. ogólnych
Powrót do posiedzeń