I posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze RKN na kadencję 2018/2019

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" Tak
2 Łukasz Barbarewicz Koło Naukowe ADek Tak
3 Monika Biniek Zarząd RKN Tak
4 Izabela Bojar Koło Naukowe Automatyki "Automat"
5 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
6 Urszula Dancewicz Zarząd RKN Tak
7 Martyna Deroszewska Warsaw University of Technology Racing Team
8 Karolina Drabent Koło Naukowe Informatyków Tak
9 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni Tak
10 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
11 Patrycja Garbacz Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Tak
12 Kamil Gardyjas Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
13 Luiza Gąsiorowska Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
14 Martyna Głusiec Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt” Tak
15 Seweryn Grabowiecki Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
16 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
17 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
18 Michał Gruszkowski Koło Naukowe Biomaterials Tak
19 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
20 Marek Józefowski Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
21 Patrycja Kalbarczyk Płockie Koło Naukowe Chemików
22 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
23 Maciej Kasprowicz Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
24 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
25 Mateusz Kierepka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi" Tak
26 Szymon Kostrz Koło Naukowe Napędów MELprop Tak
27 Ewa Kozicka Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
28 Michał Kozłowski Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
29 Marharyta Kruk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS Tak
30 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
31 Filip Łabaj Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
32 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
33 Karol Mackowiak Koło Naukowe "WUThrust"
34 Aleksandra Martynowicz Komisja Dydaktyczna Tak
35 Magdalena Mącik Studenckie Koło Astronautyczne Tak
36 Piotr Mikuła Koło Naukowe Robotyków Tak
37 Jan Moskalew Koło Naukowe "Hybryda"
38 Jan Nowalski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej
39 Oskar Pawłowski Koło Naukowe Architektury Rodzimej
40 Filip Penda Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
41 Justyna Pluta Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
42 Karolina Pomian Koło Naukowe Humanoid Tak
43 Paweł Przygoda Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
44 Alicja Radzyniak Koło Naukowe Energetyków Tak
45 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
46 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości Tak
47 Jakub Reszka Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
48 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
49 Małgorzata Sikora Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
50 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
51 Karolina Sowińska Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Tak
52 Karolina Sowińska Zarząd RKN Tak
53 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
54 Daniel Szczepański Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
55 Aleksandra Szczygieł Koło Naukowe "FiberTeam"
56 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
57 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
58 Katarzyna Tutaj Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
59 Antoni Wadowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" Tak
60 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"