VIII Posiedzenie Oceniające Rezerwowa Pula na Projekty Naukowe 2019

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" Tak
2 Weronika Berent Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Tak
3 Monika Biniek Zarząd RKN Tak
4 Izabela Bojar Koło Naukowe Automatyki "Automat"
5 Katarzyna Czaplińska Koło Naukowe "FiberTeam" Tak
6 Dominika Ćwiklińska Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
7 Urszula Dancewicz Zarząd RKN Tak
8 Martyna Deroszewska Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt” Tak
9 Karolina Drabent Koło Naukowe Informatyków
10 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
11 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
12 Kinga Frąk Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi" Tak
13 Patrycja Garbacz Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Tak
14 Kamil Gardyjas Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów Tak
15 Seweryn Grabowiecki Koło Naukowe Biomaterials
16 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
17 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
18 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
19 Patrycja Kalbarczyk Płockie Koło Naukowe Chemików Tak
20 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
21 Dawid Kornacki Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
22 Kacper Korzeniewski Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
23 Ewa Kozicka Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych Tak
24 Michał Kozłowski Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
25 Marharyta Kruk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
26 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
27 Filip Łabaj Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej Tak
28 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
29 Tomasz Łempicki Koło Naukowe Humanoid Tak
30 Jakub Łobodecki Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
31 Karol Mackowiak Koło Naukowe "WUThrust" Tak
32 Łukasz Majewski Koło Naukowe Robotyków Tak
33 Joanna Majsak Studenckie Koło Astronautyczne Tak
34 Aleksandra Martynowicz Komisja Dydaktyczna Tak
35 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
36 Jan Moskalew Koło Naukowe "Hybryda" Tak
37 Jan Nowalski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej
38 Filip Penda Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
39 Krzysztof Pietrzak Koło Naukowe Napędów MELprop Tak
40 Krzysztof Pikula Koło Naukowe Lotników Tak
41 Justyna Pluta Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW Tak
42 Jan Proczek Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
43 Paweł Przygoda Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling" Tak
44 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
45 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
46 Jakub Reszka Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
47 Marcin Rowicki Studenckie Koło Magazynowania Energii
48 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
49 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
50 Hubert Smoliński Koło Naukowe Energetyków Tak
51 Bartosz Sosnowski Studenckie Koło Biologiczne
52 Karolina Sowińska Zarząd RKN Tak
53 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
54 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
55 Daniel Szczepański Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
56 Ryszard Szczerba Koło Naukowe ADek Tak
57 Łukasz Szczygieł Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
58 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
59 Bartłomiej Tokarzewski Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
60 Jan Tracz Warsaw University of Technology Racing Team Tak
61 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D Tak
62 Antoni Wadowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" Tak
63 Łukasz Wnukowski Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
64 Filip Wyrzykowski Koło Naukowe Sportów Samochodowych Tak
65 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"