Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Kół Naukowych

Głosowania


Lp. Temat głosowania
1 Głosowanie w sprawie głosowania w formie elektronicznej
2 Głosowanie w sprawie odwołania głosowania w sprawie głosowania w formie elekronicznej
Powrót do posiedzeń