Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Kół Naukowych

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Kamil Choromański Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
2 Tomasz Detka Koło Naukowe ADek
3 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
4 Grzegorz Gębczyński Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
5 Piotr Grudzień Zarząd RKN
6 Agnieszka Jastrzębska Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
7 Mateusz Kałamarz Koło Naukowe Data Science
8 Aleksandra Kiebasz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
9 Dawid Kornacki Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
10 Ewa Kozicka Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
11 Michał Kucki Komisja Dydaktyczna
12 Michał Kurzynka Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
13 Wojciech Łacisz Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
14 Hanna Manista Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
15 Aleksandra Martynowicz Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
16 Aleksandra Martynowicz Zarząd RKN
17 Radosław Nycz Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
18 Paweł Pęsiek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
19 Paweł Pieńczuk Koło Naukowe Systemów Scalonych
20 Joanna Piwek Koło Naukowe "Hybryda"
21 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
22 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
23 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego
24 Monika Szleszyńska Koło Naukowe Druku 3D
25 Weronika Ślubowska Zarząd RKN
26 Magdalena Śmieszek Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
27 Weronika Toś Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
28 Witold Wąsowski Studenckie Koło Astronautyczne
29 Maciej Wiraszka Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
30 Łukasz Wolski Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO"
31 Wojciech Wrzesień Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
32 Michał Zaborowski Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
33 Agnieszka Zyga Koło Naukowe Energetyków