VI nadzwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2019

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Jan Bartha Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Tak
2 Monika Biniek Zarząd RKN Tak
3 Katarzyna Czaplińska Koło Naukowe "FiberTeam"
4 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
5 Dominika Ćwiklińska Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
6 Urszula Dancewicz Zarząd RKN Tak
7 Hubert Demianowski Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
8 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
9 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
10 Natalia Gasik-Kowalska Koło Naukowe Budownictwa "KONSTRUKTOR"
11 Seweryn Grabowiecki Koło Naukowe Biomaterials Tak
12 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
13 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
14 Klaudia Grzyb Warsaw University of Technology Racing Team
15 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
16 Michał Jurkiewicz Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
17 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT Tak
18 Jakub Karykowski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej
19 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
20 Mateusz Kierepka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
21 Aleksander Kipiela Studenckie Koło Astronautyczne
22 Kacper Korzeniewski Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
23 Michał Kozłowski Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
24 Marharyta Kruk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS Tak
25 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
26 Bartosz Lewandowski Płockie Koło Naukowe Chemików
27 Filip Łabaj Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
28 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
29 Jakub Łobodecki Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
30 Dominik Łopaciński Koło Naukowe Automatyki "Automat"
31 Marek Łukasiewicz Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
32 Karol Mackowiak Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
33 Aleksandra Martynowicz Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
34 Aleksandra Martynowicz Komisja Dydaktyczna
35 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
36 Piotr Mikuła Koło Naukowe Robotyków Tak
37 Jan Moskalew Koło Naukowe "Hybryda"
38 Paweł Oleszczuk Koło Naukowe ADek
39 Michał Owczarek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Tak
40 Klaudia Palak Koło Naukowe Humanoid
41 Krzysztof Pietrzak Koło Naukowe Napędów MELprop
42 Adrianna Pietrzykowska Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
43 Tomasz Raczkowski Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
44 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
45 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
46 Jakub Reszka Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
47 Marcin Rowicki Studenckie Koło Magazynowania Energii
48 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
49 Hubert Smoliński Koło Naukowe Energetyków Tak
50 Bartosz Sosnowski Studenckie Koło Biologiczne
51 Karolina Sowińska Zarząd RKN Tak
52 Adrianna Standarska Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
53 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
54 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
55 Daniel Szczepański Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
56 Łukasz Szczygieł Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
57 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
58 Bartłomiej Tokarzewski Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
59 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
60 Katarzyna Tutaj Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
61 Antoni Wadowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" Tak
62 Norbert Wiatr Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
63 Łukasz Wnukowski Koło Naukowe Biotechnologów Herbion Tak
64 Józef Wołoch Koło Naukowe "WUThrust"
65 Filip Wyrzykowski Koło Naukowe Sportów Samochodowych Tak
66 Maria Zarzycka Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego