V zwyczajne posiedzenie Rady Kół Naukowych kadencji 2019

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Jan Bartha Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2 Monika Biniek Zarząd RKN
3 Katarzyna Czaplińska Koło Naukowe "FiberTeam"
4 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
5 Dominika Ćwiklińska Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
6 Urszula Dancewicz Zarząd RKN
7 Hubert Demianowski Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
8 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
9 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
10 Kinga Frąk Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
11 Natalia Gasik-Kowalska Koło Naukowe Budownictwa "KONSTRUKTOR"
12 Aleksandra Gołębiewska Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych
13 Seweryn Grabowiecki Koło Naukowe Biomaterials
14 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
15 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
16 Klaudia Grzyb Warsaw University of Technology Racing Team
17 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
18 Michał Jurkiewicz Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
19 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
20 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
21 Martyna Kieliszek Koło Naukowe Napędów MELprop
22 Aleksander Kipiela Studenckie Koło Astronautyczne
23 Dawid Kornacki Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
24 Kacper Korzeniewski Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
25 Michał Kozłowski Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
26 Marharyta Kruk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
27 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
28 Filip Łabaj Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
29 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
30 Jakub Łobodecki Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
31 Dominik Łopaciński Koło Naukowe Automatyki "Automat"
32 Marek Łukasiewicz Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO"
33 Karol Mackowiak Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
34 Łukasz Majewski Koło Naukowe Robotyków
35 Aleksandra Martynowicz Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
36 Aleksandra Martynowicz Komisja Dydaktyczna
37 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
38 Jan Moskalew Koło Naukowe "Hybryda"
39 Paweł Oleszczuk Koło Naukowe ADek
40 Michał Owczarek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
41 Izabela Pająk Koło Naukowe "Błysk"
42 Klaudia Palak Koło Naukowe Humanoid
43 Tomasz Raczkowski Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
44 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
45 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
46 Jakub Reszka Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
47 Marcin Rowicki Studenckie Koło Magazynowania Energii
48 Kamil Rozicki Studenckie Koło Naukowe CAMAC
49 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
50 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
51 Hubert Smoliński Koło Naukowe Energetyków
52 Bartosz Sosnowski Studenckie Koło Biologiczne
53 Karolina Sowińska Zarząd RKN
54 Adrianna Standarska Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
55 Ada Stanuszkiewicz Płockie Koło Naukowe Chemików
56 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
57 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego
58 Daniel Szczepański Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
59 Łukasz Szczygieł Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
60 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
61 Bartłomiej Tokarzewski Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
62 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
63 Antoni Wadowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans"
64 Norbert Wiatr Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
65 Łukasz Wnukowski Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
66 Józef Wołoch Koło Naukowe "WUThrust"
67 Filip Wyrzykowski Koło Naukowe Sportów Samochodowych
68 Maria Zarzycka Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego
69 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"