I posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze RKN na kadencję 2018/19

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" Tak
2 Justyna Barcińska Chemiczne Koło Naukowe Flogiston Tak
3 Wojciech Bator Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
4 Monika Biniek Koło Naukowe Fizyków Tak
5 Jan Biniewicz Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
6 Anna Cichocka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
7 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
8 Dominika Ćwiklińska Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
9 Urszula Dancewicz Koło Naukowe Energetyków Tak
10 Urszula Dancewicz Zarząd RKN Tak
11 Hubert Demianowski Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów Tak
12 Izabela Dmowska Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
13 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni Tak
14 Mariusz Fabjański Koło Naukowe "WUThrust"
15 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
16 Natalia Gasik-Kowalska Koło Naukowe Budownictwa "KONSTRUKTOR"
17 Jacek Gęborys Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej Tak
18 Aleksandra Gołębiewska Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych
19 Klaudia Grzyb Warsaw University of Technology Racing Team
20 Maciej Harasim Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS Tak
21 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra Tak
22 Jakub Kaczorowski Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
23 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT Tak
24 Piotr Kęsik Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business
25 Martyna Kieliszek Koło Naukowe Napędów MELprop Tak
26 Dawid Kornacki Zarząd RKN Tak
27 Maciej Kowalski Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
28 Michał Kucki Komisja Dydaktyczna Tak
29 Filip Łabaj Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
30 Jakub Łobodecki Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
31 Dominik Łopaciński Koło Naukowe Automatyki "Automat"
32 Marek Łukasiewicz Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Tak
33 Aleksandra Martynowicz Zarząd RKN Tak
34 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
35 Aleksandra Michalczyk Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
36 Filip Niemczyk Koło Naukowe Robotyków
37 Paweł Oleszczuk Koło Naukowe ADek
38 Michał Owczarek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
39 Marta Pająk Koło Naukowe "Hybryda"
40 Izabela Pająk Koło Naukowe "Błysk"
41 Klaudia Palak Koło Naukowe Humanoid Tak
42 Zuzanna Puzio Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS" Tak
43 Tomasz Raczkowski Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
44 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
45 Marcin Rowicki Studenckie Koło Magazynowania Energii Tak
46 Kamil Rozicki Studenckie Koło Naukowe CAMAC
47 Mateusz Sierakowski Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
48 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO" Tak
49 Jakub Sosiński Koło Naukowe Biogospodarki
50 Bartosz Sosnowski Studenckie Koło Biologiczne
51 Karolina Sowińska Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Tak
52 Maciej Spychała Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości Tak
53 Ada Stanuszkiewicz Płockie Koło Naukowe Chemików
54 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Tak
55 Katarzyna Stęczniewska Studenckie Koło Astronautyczne
56 Marcin Stępień Koło Naukowe "Bekker Team"
57 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Tak
58 Łukasz Szczygieł Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
59 Bartłomiej Tokarzewski Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji Tak
60 Michał Wasilewski Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
61 Kacper Wąsowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" Tak
62 Maciej Weroniczak-Ballod Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Tak
63 Norbert Wiatr Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt” Tak
64 Łukasz Wnukowski Koło Naukowe Biotechnologów Herbion Tak
65 Paweł Wypijewski Koło Naukowe Druku 3D
66 Filip Wyrzykowski Koło Naukowe Sportów Samochodowych
67 Maria Zarzycka Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego
68 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon" Tak