VI Posiedzenie nadzwyczajne Rady Kół Naukowych w kadencji 2018

Głosowania


Lp. Temat głosowania
1 Głosowanie nad uchwałą nr 5/2018 w sprawie zmiany regulaminu RKN
Powrót do posiedzeń