VII Zwyczajne posiedzenie RKN

Obecność członków Rady Kół Naukowych PW na posiedzeniu


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca Obecność
1 Paweł Antkowiak Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2 Krzysztof B. Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
3 Karolina Biedrzycka Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego
4 Monika Biniek Koło Naukowe Fizyków
5 Anna Borkowska Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji
6 Kamil Choromański Koło Naukowe Geodezji i Kartografii
7 Urszula Dancewicz Koło Naukowe Energetyków
8 Tomasz Detka Koło Naukowe ADek
9 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
10 Mariusz Fabjański Koło Naukowe "WUThrust"
11 Grzegorz Gębczyński Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
12 Piotr Grudzień Zarząd RKN
13 Mateusz Kałamarz Koło Naukowe Data Science
14 Magdalena Kaźmierczak Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
15 Aleksandra Kiebasz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
16 Dawid Kornacki Zarząd RKN
17 Ewa Kozicka Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
18 Michał Kucki Komisja Dydaktyczna
19 Sebastian Kuk Studenckie Koło Astronautyczne
20 Michał Kurzynka Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
21 Mikołaj Leszczyński Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
22 Adrian Lewczuk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
23 Oliwia Liberek Płockie Koło Naukowe Chemików
24 Wojciech Łacisz Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
25 Hanna Manista Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
26 Aleksandra Martynowicz Zarząd RKN
27 Barbara Michalczuk Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
28 Aleksandra Michalczyk Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
29 Katarzyna Mikulska Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych
30 Magdalena Miziołek Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
31 Radosław Nycz Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"
32 Paweł Pęsiek Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
33 Paweł Pieńczuk Koło Naukowe Systemów Scalonych
34 Joanna Piwek Koło Naukowe "Hybryda"
35 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
36 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
37 Jakub Sosiński Koło Naukowe Biogospodarki
38 Krzysztof Stasiak Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
39 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego
40 Kacper Sztangierski Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
41 Magdalena Śmieszek Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
42 Paulina Tomaszewska Koło Naukowe Druku 3D
43 Weronika Toś Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
44 Dominika Trofimczuk Koło Naukowe ŻELBETNIK
45 Michał Wasilewski Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
46 Marta Wiśniewska Koło Naukowe Architektury Informacyjnej
47 Łukasz Wolski Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO"
48 Wojciech Wrzesień Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
49 Michał Zaborowski Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
50 Kamil Zych Koło Naukowe Napędów MELprop