Lista aktualnych członków Rady Kół Naukowych PW


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca
1 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
2 Łukasz Barbarewicz Koło Naukowe ADek
3 Weronika Berent Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
4 Izabela Bojar Koło Naukowe Automatyki "Automat"
5 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
6 Karolina Drabent Koło Naukowe Informatyków
7 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
8 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
9 Patrycja Garbacz Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
10 Kamil Gardyjas Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
11 Luiza Gąsiorowska Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
12 Alicja Głaszczka Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
13 Martyna Głusiec Zarząd RKN
14 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
15 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
16 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
17 Marek Józefowski Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
18 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
19 Patrycja Kalbarczyk Płockie Koło Naukowe Chemików
20 Maciej Kasprowicz Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
21 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
22 Mateusz Kierepka Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
23 Kacper Korzeniewski Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
24 Szymon Kostrz Koło Naukowe Napędów MELprop
25 Ewa Kozicka Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
26 Michał Kozłowski Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
27 Marharyta Kruk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
28 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
29 Filip Łabaj Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
30 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
31 Karol Mackowiak Koło Naukowe "WUThrust"
32 Aleksandra Martynowicz Komisja Dydaktyczna
33 Magdalena Mącik Studenckie Koło Astronautyczne
34 Piotr Mikuła Koło Naukowe Robotyków
35 Paweł Moroz Koło Naukowe Biomaterials
36 Jan Moskalew Koło Naukowe "Hybryda"
37 Jan Nowalski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej
38 Oskar Pawłowski Koło Naukowe Architektury Rodzimej
39 Filip Penda Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
40 Justyna Pluta Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
41 Karolina Pomian Koło Naukowe Humanoid
42 Paweł Przygoda Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
43 Alicja Radzyniak Koło Naukowe Energetyków
44 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
45 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
46 Jakub Reszka Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
47 Robert Saraczyn Warsaw University of Technology Racing Team
48 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
49 Małgorzata Sikora Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO"
50 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
51 Karolina Sowińska Zarząd RKN
52 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego
53 Daniel Szczepański Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
54 Aleksandra Szczygieł Koło Naukowe "FiberTeam"
55 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
56 Paweł Świniarski Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego
57 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
58 Katarzyna Tutaj Zarząd RKN
59 Antoni Wadowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans"
60 Bartosz Wawrzyniak Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
61 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"