Lista aktualnych członków Rady Kół Naukowych PW


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca
1 Mateusz Anders Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
2 Łukasz Barbarewicz Koło Naukowe ADek
3 Weronika Berent Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
4 Izabela Bojar Koło Naukowe Automatyki "Automat"
5 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
6 Urszula Dancewicz Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
7 Martyna Deroszewska Warsaw University of Technology Racing Team
8 Karolina Drabent Koło Naukowe Informatyków
9 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
10 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
11 Krzysztof Frąc Koło Naukowe Systemy Inteligentnych Budynków
12 Patrycja Garbacz Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
13 Kamil Gardyjas Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
14 Luiza Gąsiorowska Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
15 Klaudia Gębala Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
16 Alicja Głaszczka Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
17 Justyna Głuchowska Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
18 Martyna Głusiec Zarząd RKN
19 Dominik Górczyński Koło Naukowe Robotyków
20 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
21 Oskar Grudziński Koło Naukowe Napędów MELprop
22 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
23 Michał Gruszkowski Koło Naukowe Biomaterials
24 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
25 Marek Józefowski Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
26 Adrian Kaczyński Koło Naukowe "Bekker Team"
27 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
28 Patrycja Kalbarczyk Płockie Koło Naukowe Chemików
29 Maciej Kasprowicz Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
30 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
31 Sylwia Kuran Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
32 Michał Kwartnik Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
33 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
34 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
35 Karol Mackowiak Koło Naukowe "WUThrust"
36 Aleksandra Martynowicz Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
37 Magdalena Mącik Studenckie Koło Astronautyczne
38 Jan Nowalski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej
39 Filip Ogłoszka Koło Naukowe "Hybryda"
40 Magdalena Paszczuk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
41 Oskar Pawłowski Koło Naukowe Architektury Rodzimej
42 Filip Penda Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
43 Ewa Pijus Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
44 Katarzyna Połczyńska Koło Naukowe Energetyków
45 Karolina Pomian Koło Naukowe Humanoid
46 Jan Proczek Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO"
47 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
48 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
49 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
50 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
51 Bartosz Sosnowski Studenckie Koło Biologiczne
52 Karolina Sowińska Zarząd RKN
53 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego
54 Aleksandra Szczygieł Koło Naukowe "FiberTeam"
55 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
56 Paweł Świniarski Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego
57 Karina Tomborek Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans"
58 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
59 Katarzyna Tutaj Zarząd RKN
60 Wiktor Walicki Koło Naukowe Mostowców
61 Bartosz Wawrzyniak Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
62 Kacper Wiśniewski Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej
63 Mateusz Wójcik Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
64 Filip Wyrzykowski Koło Naukowe Sportów Samochodowych
65 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"
66 Tadeusz Zwoliński Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych