Lista aktualnych członków Rady Kół Naukowych PW


Lp. Imię Nazwisko Jednostka delegująca
1 Maciej Baczewski Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
2 Łukasz Barbarewicz Koło Naukowe ADek
3 Weronika Berent Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
4 Jan Biniewicz Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów
5 Izabela Bojar Koło Naukowe Automatyki "Automat"
6 Aleks Czernicki Koło Naukowe Lotników
7 Urszula Dancewicz Koło Naukowe Silników Wysokosprawnych "Stirling"
8 Karolina Drabent Koło Naukowe Informatyków
9 Krzysztof Dygnarowicz Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni
10 Krzysztof Figurski Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM
11 Patrycja Garbacz Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"
12 Kamil Gardyjas Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
13 Luiza Gąsiorowska Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
14 Klaudia Gębala Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
15 Justyna Głuchowska Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PW
16 Martyna Głusiec Zarząd RKN
17 Oliwier Grochal Studenckie Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
18 Jakub Gruszewski Koło Naukowe "CMYK"
19 Iga Hamryszak Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO"
20 Szymon Hryniewski Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi"
21 Dominika Jarosz Koło Naukowe Elektra
22 Stefan Jaśkiewicz Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
23 Marek Józefowski Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City"
24 Kacper Kalbarczyk Spawalnicze Koło Naukowe JOINT
25 Patrycja Kalbarczyk Płockie Koło Naukowe Chemików
26 Maciej Kasprowicz Koło Naukowe Biotechnologów Herbion
27 Mateusz Kawecki Koło Naukowego Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM
28 Sylwia Kuran Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
29 Michał Kwartnik Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
30 Adrian Leszczyński Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
31 Mikołaj Łączyński Koło Naukowe Fizyków
32 Karol Mackowiak Koło Naukowe "WUThrust"
33 Łukasz Majewski Koło Naukowe Robotyków
34 Aleksandra Martynowicz Komisja Dydaktyczna
35 Magdalena Mącik Studenckie Koło Astronautyczne
36 Paweł Moroz Koło Naukowe Biomaterials
37 Jan Moskalew Koło Naukowe "Hybryda"
38 Jakub Murawski Koło Naukowe Napędów MELprop
39 Jan Nowalski Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr 231 przy Politechnice Warszawskiej
40 Magdalena Paszczuk Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
41 Oskar Pawłowski Koło Naukowe Architektury Rodzimej
42 Filip Penda Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC"
43 Katarzyna Połczyńska Koło Naukowe Energetyków
44 Karolina Pomian Koło Naukowe Humanoid
45 Michał Ratajczak Koło Naukowe "Konstruktor"
46 Michał Remiszewski Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
47 Jakub Reszka Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
48 Robert Saraczyn Warsaw University of Technology Racing Team
49 Elwira Schneider Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS"
50 Ryszard Sikorski Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa "KoCiO"
51 Karolina Sowińska Zarząd RKN
52 Klaudia Stolarska Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
53 Michał Suchoński Koło Naukowe Modelowania Matematycznego
54 Aleksandra Szczygieł Koło Naukowe "FiberTeam"
55 Ewa Szulc Koło Naukowe Biogospodarki
56 Paweł Świniarski Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego
57 Piotr Tryzna Koło Naukowe Druku 3D
58 Katarzyna Tutaj Zarząd RKN
59 Antoni Wadowski Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans"
60 Wiktor Walicki Koło Naukowe Mostowców
61 Bartosz Wawrzyniak Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt”
62 Wojciech Zieliński Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon"