Pula na Projekty NaukowePula Na Projekty Naukowe ma wspierać aktywność Kół PW na polu naukowo-dydaktycznym. Jest wydzielana z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego i rozdzielana na Dużą Pulę, z której można otrzymać większe dofinansowanie, oraz Małą Pulę. O tym jak zostaną podzielone środki i jakie będzie maksymalne dofinansowanie, mówi Terminarz Puli na dany rok.

O tym, które projekty zostaną dofinansowane decyduje Posiedzenie Oceniające RKN, a dokładnie: 

  • delegaci do RKN,
  • Prorektor ds. Studenckich,
  • Zarząd RKN,
  • Przewodniczący Komisji Dydaktycznej.

Regulamin Puli

Terminarz Puli 2019

  • Duża Pula na Projekty Naukowe 2018/19 - zgłoszenia do 27.12.18 r. 
  • Mała Pula na Projekty Naukowe 2018/19 - zgłoszenia do 28.02.2019 r. 
  • Mała Pula na Projekty Naukowe 2018/19 - podział na klamry


Autor: Urszula Dancewicz
Ostatnio zmodyfikowano: 2019-11-11 20:16 przez Urszula Dancewicz