Akty prawneNajważniejsze akty prawne RKN

 1. Regulamin Rady Kół Naukowych z dnia 9 stycznia 2020 r
 2. Regulamin Puli na Projekty Naukowe z dnia 18 grudnia 2018 r
 3. Regulamin Puli na Projekty Naukowe z dnia 18 grudnia 2018 r - Załącznik nr 1: Szczegółowe kryteria oceniania
 4. Regulamin Puli na Projekty Naukowe z dnia 18 grudnia 2018 r - Załącznik nr 2: Duża Pula
 5. Regulamin Puli na Projekty Naukowe z dnia 18 grudnia 2018 r - Załącznik nr 3: Mała Pula

Podstawowe dokumenty dotyczące Kół Naukowych

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Zarządzenie Rektora nr 10/2015 z dn. 16 lutego 2015 r w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Uchwały RKN kadencji 2020

 1. Uchwała nr RKN/U/2020/1 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Kół Naukowych PW
 2. Uchwała nr RKN/U/2020/2 w sprawie zasad przyznawania dofinansowania z puli Rady Kół Naukowych PW
 3. Uchwała nr RKN/U/2020/3 w sprawie przyjęcia Terminarza Dużej Puli na Projekty Naukowe 2020
 4. Uchwała nr RKN/U/2020/4 w sprawie nadania Pretendentury na stanowisko Senatora ds. Ruchu Naukowego
 5. Uchwała nr RKN/U/2020/5 w sprawie nadania Pretendentury na stanowisko Senatora ds. Ruchu Naukowego
 6. Uchwała nr RKN/U/2020/6 w sprawie wyboru delegata do Komisji Dydaktycznej
 7. Uchwała nr RKN/U/2020/7 w sprawie wyboru delegata do Komisji Finansowo-Gospodarczej
 8. Uchwała nr RKN/U/2020/8 w sprawie wyboru delegata do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej
 9. Uchwała nr RKN/U/2020/9 w sprawie wyboru delegata do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej
 10. Uchwała nr RKN/U/2020/10 w sprawie przyjęcia Terminarza Małej Puli na Projekty Naukowe 2020

Decyzje Przewodniczącej RKN kadencji 2020

 1. Decyzja nr RKN/D/2020/1 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. organizacji XVII Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK
 2. Decyzja nr RKN/D/2020/2 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. kontroli projektów finansowanych z Puli na Projekty Naukowe
 3. Decyzja nr RKN/D/2020/3 w sprawie wykluczenia Studenckiego Koła Astronautycznego z Dużej Puli na Projekty Naukowe 2020
 4. Decyzja nr RKN/D/2020/4 w sprawie informacji o nieprzyjęciu odwołania Studenckiego Koła Astronautycznego z dnia 17 stycznia 2020 r
 5. Decyzja nr RKN/D/2020/5 w sprawie ogłoszenia listy projektów dofinansowanych z Dużej Puli na Projekty Naukowe 2020
 6. Decyzja nr RKN/D/2020/6 w sprawie ogłoszenia podziału środków między Dużą i Małą Pule na Projekty Naukowe 2020
 7. Decyzja nr RKN/D/2020/7 w sprawie ogłoszenia podziału środków przeznaczonych na Małą Pule na Projekty Naukowe między klamry
 8. Decyzja nr RKN/D/2020/8 w sprawie wykluczenia Koła Naukowego Aparatury Biomedycznej z Małej Puli na Projekty Naukowe 2020
 9. Decyzja nr RKN/D/2020/9 w sprawie odwołania od informacji o nieprzyjęciu zgłoszenia Koła Naukowego Aparatury Biomedycznej do Małej Puli na Projekty Naukowe 2020
 10. Decyzja nr RKN/D/2020/10 w sprawie odwołania od informacji o nieprzyjęciu zgłoszenia Studenckiego Koła Astronautycznego do Małej Puli na Projekty Naukowe 2020
 11. Decyzja nr RKN/D/2020/11 w sprawie odwołania od informacji o nieprzyjęciu zgłoszenia Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej "Wakans" do Małej Puli na Projekty Naukowe 2020
 12. Decyzja nr RKN/D/2020/12 w sprawie informacji o nieprzyjęciu odwołania Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych
 13. Decyzja nr RKN/D/2020/13 w sprawie informacji o nieprzyjęciu odwołania Koła Naukowego Robotyków
 14. Decyzja nr RKN/D/2020/14 w sprawie wstrzymania finansowań projektów Kół Naukowych oraz ich organizacji
 15. Decyzja nr RKN/D/2020/15 w sprawie zmiany trybu przeprowadzenia V Posiedzenia Oceniającego Małą Pulę na Projekty Naukowe 2020
 16. Decyzja nr RKN/D/2020/16 w sprawie ogłoszenia listy projektów dofinansowanych z Małej Puli na Projekty Naukowe 2020

Sprawozdania z posiedzeń RKN kadencji 2020

 1. Sprawozdanie z III Zwyczajnego Posiedzenia Rady Kół Naukowych z dnia 10 stycznia 2020 r
 2. Protokół z głosowania na projekty naukowe - IV Oceniające Posiedzenie Rady Kół Naukowych z dnia 25 stycznia 2020 r
 3. Protokół z głosowania na projekty naukowe - V Oceniające Posiedzenia Rady Kół Naukowych z dnia 14 marca 2020 r

Archiwalne akty prawne

 1. Decyzja nr 11/2019 w sprawie ogłoszenia Rezerwowej Puli na Projekty Naukowe + Załącznik nr 1 (Terminarz)
 2. Decyzja nr 12/2019 w sprawie podziału środków Rezerwowej Puli między klamry
 3. Regulamin Rady Kół Naukowych z dnia 22 czerwca 2017 r ze zmianami z dnia 14 listopada 2018 r


Autor: Urszula Dancewicz
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-03-14 20:29 przez Katarzyna Tutaj