Akty prawneNajważniejsze akty prawne RKN

 1. Regulamin Rady Kół Naukowych z dnia 9 stycznia 2020 r.
 2. Regulamin Puli na Projekty Naukowe z dn. 18 grudnia 2018
 3. Regulamin Puli na Projekty Naukowe z dn. 18 grudnia 2018 - Załącznik nr 1: Szczegółowe kryteria oceniania
 4. Regulamin Puli na Projekty Naukowe z dn. 18 grudnia 2018 - Załącznik nr 2: Duża Pula
 5. Regulamin Puli na Projekty Naukowe z dn. 18 grudnia 2018 - Załącznik nr 3: Mała Pula

Podstawowe dokumenty dotyczące Kół Naukowych

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Zarządzenie Rektora nr 10/2015 z dn. 16 lutego 2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Uchwały RKN kadencji 2020

 1. Uchwała nr RKN/U/2020/1 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Kół Naukowych PW
 2. Uchwała nr RKN/U/2020/2 w sprawie zasad przyznawania dofinansowania z puli Rady Kół Naukowych PW
 3. Uchwała nr RKN/U/2020/3 w sprawie przyjęcia Terminarza Puli na Projekty Naukowe 2020
 4. Uchwała nr RKN/U/2020/4 w sprawie nadania Pretendentury na stanowisko Senatora ds. Ruchu Naukowego
 5. Uchwała nr RKN/U/2020/5 w sprawie nadania Pretendentury na stanowisko Senatora ds. Ruchu Naukowego
 6. Uchwała nr RKN/U/2020/6 w sprawie wyboru delegata do Komisji Dydaktycznej
 7. Uchwała nr RKN/U/2020/7 w sprawie wyboru delegata do Komisji Finansowo-Gospodarczej
 8. Uchwała nr RKN/U/2020/8 w sprawie wyboru delegata do Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej

Decyzje Przewodniczącej RKN kadencji 2020

 1. Decyzja nr RKN/D/2020/1 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. organizacji XVII Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK.
 2. Decyzja nr RKN/D/2020/2 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. kontroli projektów finansowanych z Puli na Projekty Naukowe 2019.

Sprawozdania z posiedzeń RKN kadencji 2020

 1. Sprawozdanie z III Zwyczajnego Posiedzenia Rady Kół Naukowych z dnia 10 stycznia 2020

Archiwalne akty prawne

 1. Decyzja nr 11/2019 w sprawie ogłoszenia Rezerwowej Puli na Projekty Naukowe + Załącznik nr 1 (Terminarz)
 2. Decyzja nr 12/2019 w sprawie podziału środków Rezerwowej Puli między klamry
 3. Regulamin Rady Kół Naukowych z dn. 22 czerwca 2017 r. ze zmianami z dnia 14 listopada 2018 r.


Autor: Urszula Dancewicz
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-01-13 15:55 przez Katarzyna Tutaj