Czym jest Rada Kół Naukowych?Rada Kół Naukowych jest organem Samorządu Studentów PW, reprezentującym i zrzeszającym wszystkie Koła Naukowe Politechniki Warszawskiej.

Jakie są cele Rady Kół Naukowych?

  • Reprezentowanie Kół Naukowych przed Władzami Politechniki Warszawskiej, organami SSPW oraz na forum ogólnopolskim i międzynarodowym wobec instytucji, które są zainteresowane współpracą z RKN i Kołami Naukowymi.
  • Współtworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Kołami Naukowymi w Politechnice Warszawskiej, polskimi i zagranicznymi uczelniami, oraz organizacjami o charakterze podobnym do RKN.
  • Wspieranie rozwoju Kół Naukowych.
  • Pozyskiwanie funduszy na działalność Kół Naukowych.
  • Zrzeszanie oraz integrowanie członków Kół Naukowych.

Jaka jest struktura Rady?
Rada składa się z delegatów z poszczególnych Kół Naukowych. To oni - po jednym z każdego Koła - podejmują w jej imieniu decyzje, ale każdy członek Koła Naukowego ma możliwość przyjścia na posiedzenie i  zabrania głosu w dyskusji. To członkowie Kół Naukowych realizują projekty i inicjatywy RKN.

Radzie przewodzi Zarząd wybierany spośród delegatów. Zarząd koordynuje działania Rady, reprezentuje jej stanowisko przed władzami Uczelni, pozostałymi przedstawicielami Samorządu Studentów oraz na arenie międzyuczelnianej, a także służy radą i doświadczeniem wszystkim studentom działającym w Kołach.

Więcej informacji o strukturze Rady i uprawnieniach jej poszczególnych członków znajdziemy w regulaminie RKN.

W jaki sposób RKN realizuje swoje cele?
Rada najważniejsze decyzje podejmuje na posiedzeniach, zwoływanych ok. raz w miesiącu (z wyjątkiem okresu wakacyjnego). To na nich przekazywane są wszystkie bieżące informacje istotne dla studentów działających w Kołach, wypracowywane są wspólnie stanowiska oraz podejmowane decyzje o działaniach, celach i sposobach ich realizacji przez Radę.

Istotnym sposobem spełniania celów Rady jest także realizacja cyklicznych projektów, takich jak Targi Kół Naukowych KONIK, Pula na Projekty Kół Naukowych, szkolenia dla członków Kół i inne związane z promocją i wsparciem Kół Naukowych. RKN koordynuje także szeroko zakrojoną promocję działalności Kół Naukowych, dba o przepływ informacji między Kołami a organizacjami i firmami zainteresowanymi współpracą z nimi, a także pozyskuje coraz większe fundusze na działalność Kół godnie reprezentując Koła przed Władzami Politechniki.

Ważne, że każdy członek Koła Naukowego może działać w projektach realizowanych przez RKN i wspierać bieżącą działalność Rady. Im więcej osób aktywnie angażuje się w nasze przedsięwzięcia, tym więcej jesteśmy w stanie osiągnąć.

Historia RKN

Rada Kół Naukowych powstała w 2005 roku, jako organ zrzeszający Koła na Politechnice Warszawskiej. Pierwszym jej przewodniczącym był Dariusz Kołoda. Z każdą następną kadencją, zwiększała się liczba Kół aktywnie uczestniczących w posiedzeniach. Każdy kolejny rok przynosi niespodzianki i nowe inicjatywy.

DOTYCHCZASOWE KADENCJE:

Kadencja 2005
Przewodniczący - Darek Kołoda

Kadencja 2006
Przewodniczący - Kamil Misztal
Wiceprzewodniczący - Bogusz Radziemski
Wiceprzewodniczący - Bartosz Kruszka

Kadencja 2007
Przewodniczący - Przemysław Kornatowski
Wiceprzewodniczący - Jarosław Jaworski 
Wiceprzewodnicząca - Joanna Lipecka

Kadencja 2008
Przewodniczący - Jarosław Jaworski
Wiceprzewodnicząca - Kaja Latko
Wiceprzewodnicząca - Dominika Foretek

Kadencja 2009
Przewodniczący - Robert Młot
Wiceprzewodniczący - Jan Semeniuk
Wiceprzewodniczący - Dariusz Aksamit

Kadencja 2010
Przewodniczący - Jan Semeniuk
Wiceprzewodniczący - Piotr Olesiński
Wiceprzewodniczący - Grzegorz Leszek

Kadencja 2011
Przewodniczący - Piotr Olesiński
Wiceprzewodnicząca - Barbara Drynkowska
Wiceprzewodnicząca - Aneta Kopiczko 

Kadencja 2012
Przewodnicząca - Aneta Kopiczko 
Wiceprzewodnicząca - Arkadiusz Adamczyk
Wiceprzewodnicząca - Adam Warski

Kadencja 2013
Przewodniczący - Tomasz Wojciechowski
Wiceprzewodniczący - Andrzej Pepłowski
Wiceprzewodnicząca - Urszula Wawrzeniuk

Kadencja 2014
Przewodniczący - Andrzej Pepłowski
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Fischer
Wiceprzewodnicząca - Joanna Rak

Kadencja 2015
Przewodnicząca - Joanna Rak
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Dygnarowicz
Wiceprzewodniczący - Łukasz Krajewski

Kadencja 2016
Przewodniczący - Tomasz Detka
Wiceprzewodnicząca - Joanna Piwek
Wiceprzewodniczący - Maciej Stasiło

Kadencja 2017
Przewodnicząca - Weronika Ślubowska (do 02.11.17), Aleksandra Martynowicz (od 02.11.17)
Wiceprzewodniczący ds. Puli na Projekty Naukowe - Aleksandra Martynowicz (do 27.11.17), Dawid Kornacki (od 27.11.17)
Wiceprzewodniczący ds. Ogólnych - Piotr Grudzień

Kadencja 2018
Przewodnicząca - Aleksandra Martynowicz
Wiceprzewodniczący ds. Puli na Projekty Naukowe - Dawid Kornacki
Wiceprzewodnicząca ds. Ogólnych - Urszula Dancewicz

Kadencja 2019
Przewodnicząca - Urszula Dancewicz
Wiceprzewodnicząca ds. Puli na Projekty Naukowe - Monika Biniek
Wiceprzewodniczący ds. Ogólnych - Karolina SowińskaAutor: Urszula Dancewicz
Ostatnio zmodyfikowano: 2019-09-24 22:24 przez Urszula Dancewicz