Jak działają klamry używane w rozdziale środków z Puli na Projekty Naukowe?System do rozdawania środków

System do podziału środków z Małej Puli na Projekty Naukowe RKN jest nazywany systemem klamrowym. Jeśli ktoś lubi czytać regulaminy, to cały opis algorytmu można znaleźć w Załączniku nr 3 do Regulaminu Puli na Projekty Naukowe. Jeśli ktoś nie lubi czytać regulaminów, to też go tam odsyłam, regulaminy są ważne. Jeśli stamtąd wracasz i dalej nie wiesz o co w tym wszystkim chodzi to ten poradnik jest dla Ciebie.

"Klamra jaka jest każdy widzi”

Klamra to twór o przypisanej sumie pieniędzy (dofinansowaniu, jakie dostaje projekt znajdujący się w danej klamrze) i liczbie miejsc (liczbie projektów, które mogą się w niej znaleźć) - np. klamra o wartości 5000 zł i liczbie miejsc równej 3 oznacza, że teoretycznie trzy projekty mogą otrzymać dofinansowanie 5000 zł. Wszystkie dane dotyczące klamr podawane są do publicznej wiadomości w terminie zgodnym z harmonogramem danej Puli w Decyzji Przewodniczącego RKN.

Dla przykładu podział na klamry z roku 2017 wyglądał następująco:

  • Klamra z kwotą 5000 zł o liczbie miejsc równej 3
  • Klamra z kwotą 4500 zł o liczbie miejsc równej 3
  • Klamra z kwotą 4000 zł o liczbie miejsc równej 4
  • Klamra z kwotą 3500 zł o liczbie miejsc równej 2
  • Klamra z kwotą 3000 zł o liczbie miejsc równej 2

Po podliczeniu punktów z głosowania projektom przypisuje się klamry tak, że klamra o najwyższej wartości jest przypisana do projektów najwyżej ocenionych itd. Kontynuując przykład z roku 2017, do rozdania mamy więc łącznie 57 500 zł. Wygląda to mniej więcej tak: 

klamryPierwsze rozdanie

Po pierwszym przypisaniu klamr do projektów rozpoczyna się rozdawanie pieniędzy. To ile przypadnie danemu projektowi zależy od maksymalnej i minimalnej kwoty, którą Koło wpisało w zgłoszeniu oraz od wartości klamry, która została przypisana Projektowi: 

Klamry

Kwota, którą otrzymuje Koło to wartość klamry, w której się znalazło, chyba, że maksymalna wnioskowana kwota jest mniejsza (np. projekty 3, 4 i 5). Jeśli minimalna wnioskowana kwota jest większa niż wartość klamry Projekt nie dostaje dofinansowania w danym rozdaniu! (np. projekt 9 lub 11)

Kolejne rozdania

Po zsumowaniu środków, jakie przydzieliliśmy na razie Kołom okazuje się, że w pierwszym rozdaniu rozdzieliliśmy 38 500 zł, czyli nieco ponad połowę dostępnych środków. Żeby rozdać resztę pieniędzy zwiększamy o jeden liczbę miejsc w każdej z klamr, zaczynając od najwyższej. To, ile klamr będzie miało powiększoną liczbę miejsc zależy od tego, ile zostało pieniędzy.  W tym przypadku pozostało nam do rozdania 19 000 zł, a więc możemy dodać jedno miejsce w każdej z klamr z wyjątkiem klamry 3000 zł (5000 + 4500 + 4000 + 3500 = 17 000  19 000). Gdyby nierozdzielonych środków było np. 8000 zł powiększyć moglibyśmy wyłącznie klamrę 5000 zł i klamrę 3000 zł (5000 + 3000 = 8000 ≤ 8000).  

Następnie po raz kolejny przypisujemy projektom przyznane kwoty po uwzględnieniu nowych klamr, w jakich się znalazły, tak samo jak przy pierwszym rozdaniu. Dla naszego przykładu wyglądać to będzie następująco:

KlamryPo drugim rozdaniu ponownie podliczamy sumę rozdzielonych środków - w tym przypadku jest to 57 000 zł. Gdyby po drugim rozdaniu niewykorzystana suma pieniędzy wynosiła co najmniej tyle, ile najniższa klamra (czyli w tym przypadku 3000 zł), po raz kolejny zwiększylibyśmy odpowiednio liczbę miejsc w klamrach i przeprowadzili trzecie rozdanie. Pozostało nam jednak 500 zł - kwota niewystarczająca do powiększenia żadnej z klamr. Dlatego przyznajemy je najwyżej ocenionemu projektowi, który po ostatnim rozdaniu nie otrzymał jeszcze dofinansowania równego maksymalnej wnioskowanej kwocie (na schemacie powyżej zaznaczony na żółto). 

Ostateczne wynikiWnioski

1. Nie warto podawać minimalnej kwoty, równej kwocie maksymalnej (chyba, że maksymalna kwota jest mniejsza niż wartość najniższej klamry). Np. projekt numer 9:Projekt 9a mogło być 4000 zł... zazwyczaj w tym miejscu członkowie Koła zaczynają zauważać, że pozostałą kwotę mogli otrzymać z innego źródła, niestety to jest trochę za późno.

2. Wartości klamr są podane wcześniej żeby można do nich dostosować kwotę minimalną projektu. Na przykładzie projektu numer 15:

Projekt 15gdyby kwota minimalna była o 100 zł niższa to projekt dostałby 3500 zł, w tej sytuacji nic nie dostaje. 

 Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-02-19 20:28 przez Katarzyna Tutaj