Dofinansowania z RKNDofinansowanie z puli Rady Kół Naukowych, w ramach Funduszu Kulturalno-Wychowawczego, można otrzymać na różne rodzaje projektów, które w celowy sposób przyczyniają się do rozwoju studenckiego ruchu naukowego.

 

Środki przyznane Radzie Kół Naukowych są przeznaczone przede wszystkim na:

 

 1. inicjatywy własne Rady związane z jej działalnością,
 2. celową działalność Kół Naukowych,
 3. projekty krajowe i zagraniczne Kół Naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich, które pozwalają na poszerzenie wiedzy naukowej, zapoznanie z nowymi technologiami i trendami na rynku lub ich praktycznym wykorzystaniem, umożliwiają nawiązanie kontaktów z firmami z branży i osobistościami świata nauki, a w szczególności: organizację konferencji, seminariów, warsztatów oraz udział studentów PW w wyjazdach naukowych, wyjazdach na targi, wyjazdach na konferencje, wyjazdach na seminaria, konkursach o charakterze naukowo-dydaktycznym, zawodach konstruktorskich.
 4. szkolenia wewnętrzne Kół Naukowych nieposiadających budżetu w ramach FKW,
 5. realizację projektów naukowych,
 6. w uzasadnionych przypadkach zadania promocyjne Kół Naukowych.

Rada Kół Naukowych nie dofinansowuje:

 

 1. przedsięwzięć będących elementem programu studiów lub na podstawie których przyznawane są punkty ECTS,
 2. płatnych szkoleń i kursów nie przynoszących korzyści PW,
 3. przedsięwzięć, w których wynagrodzenia osobowe stanowią ponad 30% kosztów realizacji projektu,
 4. materiałów biurowych,
 5. gadżetów promujących projekty,
 6. więcej niż 50% kosztów realizacji projektów wymienionych w ust. 1 lit. c i d.

W celu otrzymania dofinansowania warto przestrzegać kilku zasad, które pozwolą uniknąć problemów zarówno wnioskującemu, jak i dysponentowi środków. Zasady przyznawania środków, informacje na temat tego co można dofinansowywać i maksymalne kwoty dofinansowań znajdują się w uchwale w sprawie zasad przyznawania dofinansowania z Puli Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej.

Wnioski i rozliczenia składane są w systemie e-wniosek.Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-02-19 14:28 przez Katarzyna Tutaj