MENU LEWE
Wyniki PnPN

Duża Pula na Projekty Naukowe 2018

 

Poniżej znajduje się lista kół, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach Dużej Puli na Projekty Naukowe 2018: 

Nazwa Koła Nazwa Projektu Wnioskowane
Chemiczne Koło
Naukowe Flogiston 
Synteza innowacyjnych związków oksoborowych do zastosowań
w optoelektronice.
7200
Koło Naukowe Aparatury
Biomedycznej
Budowa wielkogabarytowej drukarki 3D o podwyższonej kontroli jakości druku "Binter" do zastosowań biomedycznych. 14000
Koło Naukowe Druku 3D
Koło Naukowe Awioniki
"MelAvio"
Budowa i optymalizacja samolotu bezzałogowego pionowego startu
i lądowania.
14000
Koło Naukowe
Biotechnologów Herbion
Budowa instalacji do produkcji piwa
z wykorzystaniem surowców pozyskanych z wytłoków jabłkowych.
18500
Koło Naukowe Inżynierii
Chemicznej i Porcesowej
Koło Naukowe
Energetyków
Budowa stanowiska naukowego
do badania hydrodynamiki złoża fluidalnego.
12500
Koło Naukowe Fizyków Rozszerzenie systemu detekcji, namierzania i katalogowania satelitów. 7800
Koło Naukowe Geodezji
i Kartografii
Koło Naukowe Napędów
MELprop
Budowa rakiety sondującej o napędzie hybrydowym. 11200
Koło Naukowe
Radiolokacji i Cyfrowego
Przekazywania Sygnału
Opracowanie technik multistatycznej pasywnej detekcji, lokalizacji
i śledzenia obiektów na orbitach okołoziemskich za pomocą fal radiowych.
14000
Koło Naukowe
Robotyków
Budowa robota humanoidalnego o 19. stopniach swobody. 8000
Koło Naukowe
"WUThrust"
Budowa systemu do wykonywania misji związanych z ratowaniem życia. 14000
Studenckie Koło
Astronautyczne
Budowa systemu do pomiaru promieniowania ultrafioletowego wzdłuż stratosfery. 10500
Studenckie
Międzywydziałowe Koło
Naukowe SAE
AeroDesign
Projekt, optymalizacja i budowa skrzydła do bezzałogowego samolotu „VULTURE” o wydłużonej długotrwałości lotu na konferencję ICAS 2018. 14000
Warsaw University
of Technology Racing
Team
Badanie dynamiki bolidu oraz parametrów pracy jego układów
w oparciu o zbudowany system czujników oraz jednostkę do akwizycji danych.
12400

Mała Pula na Projekty Naukowe 2017

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Małej Puli na Projekty Naukowe: 

Nazwa Koła Nazwa Projektu Dofinansowanie
Koło Naukowe Napędów Melprop Budowa hybrydowego silnika rakietowego 4950
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej MediControl 4000
Studenckie Koło Naukowe Robotyki Podwodnej Projekt udoskonalenia oprzyrządowania robota podwodnego “Ahti 2” na zawody MATE 2017 4400
Koło Naukowe Robotyków Budowa i oprogramowanie autonomicznego pojazdu RC 5000
Koło Naukowe Avioniki MelAvio Budowa i optymalizacja samolotu bezzałogowego pionowego startu i lądowania typu tiltwing 4600
Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Aktywno-pasywny system detekcji i lokalizacji bezzałogowych aparatów latających „Dronolokator” 4500
Koło Naukowe ADek Autonomiczny system wyszukiwania poszkodowanych w katastrofach, oparty na bezzałogowych statkach powietrznych. 4500
Koło Naukowe Muzyki i Akustyki E-laboratorium fizyki (dwa stanowiska akustyczne) 2000
Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS Budowa platformy badawczo–dydaktycznej dla wysokosprawnych wzmacniaczy klasy D 3850
Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej „Biomech” Stanowisko do elektroprzędzenia nanowłókien 4000
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign Projektowanie, budowa i ewaluacja autonomicznego systemu zrzutu ładunków humanitarnych do samolotu klasy Advanced na zawody Aero Design 2018 4000
Koło Naukowe Energetyków Komora Wilsona 2.0 2700
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów Owiewki do kół prototypowego pojazdu o ekstremalnie niskim zużyciu paliwa 3000
Koło Naukowe Architektury Informacyjnej Opracowanie technologii wspomaganej komputerowo produkcji swobodnych form betonowych. 3000
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robomatic” WUT Solar Boat – budowa łodzi solarnej 3000

Opisy Projektów 

Lista projektów biorących udział w Małej Puli na Projekty Naukowe 2017 razem z opisami projektów: 

1. Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji
2. Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS
3. Koło Naukowe Hybryda
4. Koło Silników Wysokosprawnch Stirling
5. Koło Naukowe Lokalizacji Radiowej „LORAD”
6. Koło Naukowe Muzyki i Akustyki
7. Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych
8. Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji
9. Koło Naukowe Robotów Mobilnych „RAR"
10. Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej „Biomech”
11. Studenckie Koło Energetyki Niekonwencjonalnej
12. Koło Naukowe Awioniki MelAvio
13. Koło naukowe ADek
14. Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej
15. Koło Naukowe Modelowania Elektromagnetycznego
16. Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej
17. Warsaw University of Technology Racing Team
18. Koło Naukowe Energetyków
19. Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
20. Studenckie Koło Astronautyczne
21. Koło Naukowe Robotyków
22. Koło Naukowe Architektury Informacyjnej
23. Koło Naukowe Napędów Melprop
24. Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign
25. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robomatic”
26. Studenckie Koło Naukowe Robotyki Podwodnej
27. Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
28. BekkerTeam
29. Koło Naukowe Jupiter
30. Koło Naukowe Druku 3D
31. Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM

Duża Pula na Projekty Naukowe 2016/17

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Dużej Puli na Projekty Naukowe:

Nazwa Koła Nazwa Projektu Dofinansowanie
Koło Naukowe Modelowania Elektromagnetycznego Stanowisko do charakteryzacji materiałów w zakresie fal milimetrowych 14000
Koło Naukowe Awioniki MelAvio System autonomicznego zarządzania flotą bezzałogowych statków powietrznych w zastosowaniach misji ratunkowych 14000
Koło Naukowe Robotyków Projekt manipulatora do poboru i badania próbek gleby przeznaczonego do pracy na łaziku marsjańskim 7000
Studenckie Koło Astronautyczne Kampania długotrwałych lotów balonów stratosferycznych 7500

 

Wyniki z poprzednich lat

 

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston
Piotr Grudzień, dnia: 2018-01-06 08:01:15
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2