MENU LEWE
Fundusz Promocji Uczelni

Fundusz Promocji Uczelni jest przeznaczony na finansowanie promocji osiągnięć naukowych, dydaktycznych, kulturalnych itd.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • koszulki koła/wydarzenia  
  • plakaty itp.
  • ulotki
  • wydarzenie promujące Politechnikę Warszawską

Na co nie można otrzymać dofinansowania:

  • zakup środków trwałych (wymagających wpisania na stan)
  • wyżywienie/catering
  • wydarzenie o charakterze komercyjnym

 

Procedura ubiegania się o FPU

Pod koniec roku Przewodniczący Komisji Dydaktycznej podaje informację o zbieraniu zgłoszeń do preleminarza FPU. Informacja jest podawana na listę mailingową i zawiera instrukcję zgłoszenia.

Procedura wydatkowania środków z FPU

Jeśli koło otrzymało dofinansowanie w preleminarzu to przed wydatkowaniem środków musi postępować z poniższymi krokami: 

1. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z FPU i złożenie go w biurze 165 Gmachu Głównego co najmniej trzy tygodnie przed planowanym dokonaniem zakupu.

 

2. Przy zakupie wnioskowanych rzeczy należy poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury przelewowej na dane:

NIP: 525-000-58-34

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

 

3. Wypełnienie rozliczenia zadania finansowanego z FPU i złożenie wraz z fakturą w Biurze ds. Promocji i Informacji w godzinach 9:00-14:00 w pok. 604 u Magdaleny Żaboklickiej-Krajewskiej.

W przypadku nie wyrażenia przez sprzedawcę zgody na wystawienie faktury przelewowej dopuszczalna jest faktura gotówkowa. Wówczas zwrot poniesionych środków zostanie dokonany na Wasze konto bankowe.

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na stronie Biura ds. Promocji i Informacji z zastrzeżeniem, że obecnie obowiązujące jest Zarządzenie Rektora nr 45/2016 z dnia 9/09/2016.

Dofinansowania z FPU na rok 2018

Nazwa Koła / Organizacji  Przyznane dofinansowanie [PLN]
Chemiczne Koło Naukowe "Flogiston" 3200
Enactus Politechnika Warszawska 300
Erasmus Student Network 500
Koło Naukowe "WUThrust" 900
Koło Naukowe ADek 800
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej 500
Koło Naukowe Awioniki MelAvio 1200
Koło Naukowe BIMgo 150
Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion" 600
Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego 800
Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa 200
Koło Naukowe Druku 3D 750
Koło Naukowe Elektra 500
Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych 1000
Koło Naukowe Energetyków 1500
Koło Naukowe Fizyków 450
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii 350
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej 5000
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska  (Wydział PW w Płocku) 1500
Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM 300
Koło Naukowe Konstruktor 400
Koło Naukowe Lotników 1700
Koło Naukowe Mechaników ROTOR 250
Koło Naukowe Mikrosystemów Onyks 1000
Koło Naukowe Modelowania Matematycznego 1200
Koło Naukowe Napędów MELprop 650
Koło Naukowe Robotów Mobilnych RAR 200
Koło Naukowe Robotyków 2000
Koło Naukowe Warsaw University of Technology Racing Team 750
Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości 700
Koło Naukowe Zarządzania Projektami PMArt 700
Koło Naukowe Żelbetnik 500
Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City" 1300
Płockie Naukowe Koło Chemików 2000
Spawalnicze Koło Naukowe JOINT 900
Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 300
Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 1500
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów 800
Studenckie Koło Astronautyczne 1000
Studenckie Koło Magazynowania Energii 500
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej 800
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego 350
Urszula Dancewicz, dnia: 2018-04-03 01:04:30
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2