MENU LEWE
Fundusz Promocji Uczelni

Fundusz Promocji Uczelni jest przeznaczony na finansowanie promocji osiągnięć naukowych, dydaktycznych, kulturalnych itd.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • koszulki koła/wydarzenia  
  • plakaty itp.
  • ulotki
  • wydarzenie promujące Politechnikę Warszawską

Na co nie można otrzymać dofinansowania:

  • zakup środków trwałych (wymagających wpisania na stan)
  • wyżywienie/catering
  • wydarzenie o charakterze komercyjnym

 

Procedura ubiegania się o FPU

Pod koniec roku Przewodniczący Komisji Dydaktycznej podaje informację o zbieraniu zgłoszeń do preleminarza FPU. Informacja jest podawana na listę mailingową i zawiera instrukcję zgłoszenia.

Procedura wydatkowania środków z FPU

Jeśli koło otrzymało dofinansowanie w preleminarzu to przed wydatkowaniem środków musi postępować z poniższymi krokami: 

1. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z FPU i złożenie go w biurze 165 Gmachu Głównego co najmniej trzy tygodnie przed planowanym dokonaniem zakupu.

 

2. Przy zakupie wnioskowanych rzeczy należy poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury przelewowej na dane:

NIP: 525-000-58-34

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

 

3. Wypełnienie rozliczenia zadania finansowanego z FPU i złożenie wraz z fakturą w Biurze ds. Promocji i Informacji w godzinach 9:00-14:00 w pok. 604 u Magdaleny Żaboklickiej-Krajewskiej.

W przypadku nie wyrażenia przez sprzedawcę zgody na wystawienie faktury przelewowej dopuszczalna jest faktura gotówkowa. Wówczas zwrot poniesionych środków zostanie dokonany na Wasze konto bankowe.

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na stronie Biura ds. Promocji i Informacji z zastrzeżeniem, że obecnie obowiązujące jest Zarządzenie Rektora nr 45/2016 z dnia 9/09/2016.

 

Urszula Dancewicz, dnia: 2018-02-21 02:02:46
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2