MENU LEWE
Mainframe

Czym jest MainFrame?

Mainframe to System Centralnego Zarządzania Rolami. Jest jedną z aplikacji centralnych w systemie CORE, który obsługuje wszystkie systemy SSPW (np. kwaterunek, ew, wybory, kalendarz akademicki, bluzy).

Konto Koła w systemie MainFrame

Aby założyć konto Koła Naukowego w systemie MainFrame należy zwrócić się do Pełnomocnika ds. Sieci SSPW.

W związku z tym, że nowy pełnomocnik nie został jeszcze powołany, w tej sprawie należy napisać do Przemysława Markowskiego, przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej SSPW (kfg@samorzad.pw.edu.pl).

Tytuł maila proszę sformułować następująco: Konto MainFrame - Koło Naukowe *nazwa koła*.

Najlepiej do maila załączyć decyzję Rektora w sprawie wpisania do rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich oraz dane (imię i nazwisko) przewodniczącego/prezesa Koła.

Członek Koła w systemie MainFrame

Aby stać się członkiem Koła w systemie MainFrame należy:

1. mieć konto w systemie CORE2 (np. ew, seks, ka itd.)

2. Zalogować się na stronie MainFrame https://mainframe.sspw.pl

3. Poprosić o dołączenie do Koła Naukowego 

Zgłoś się do -> Koła Naukowego -> SKN ....

4. Poczekać, aż Twoje zgłoszenie zaakceptuje przewodniczący KN

Artykuł na Wikki SSPW:

https://wiki.sspw.pl/wiki/MainFrame_rola_cz%C5%82onek_przyjmowany

 

Zmiana Przewodniczącego Koła Naukowego w Systemie MainFrame

Aby można było studentowi nadać rolę przewodniczącego/prezesa Koła musi on wcześniej założyć sobie konto w systemach aplikacji centralnych CORE

Zmiany Przewodniczącego Koła Naukowego dokonuje Przewodniczący Rady Kół Naukowych na podstawie dostarczonej do niego (biuro SSPW 165 GG) pisemnnej informacji o zmianie Zarządu Koła Naukowego. Pisemnna informacja powinna być sporządzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w Kole. Może to być np. Uchwała o wyborze nowego Zarządu. Dokument ten musi być podpisany.

UWAGA: Dokumenty przekazane do Biura Rektora nie są przekazywane do RKN!

Co można załatwić przez CORE2?

  • Złożyć wniosek w systemie eW2
  • Dodać stronę internetową do wyświetlania w wyszukiwarce RKN
  • *coming soon* - złożyć delegaturę do RKN
Weronika Ślubowska, dnia: 2017-04-23 10:04:30
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2