MENU LEWE
Sprawozdania finansowe KN

Sprawozdania finansowe Kół Naukowych

Od 2015 roku na podstawie Zarządzenia Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej Koła Naukowe, które otrzymały środki materialne od organów Uczelni obowiązane są składać Rektorowi raz na semestr sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków. Wzór sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych ośrodków stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 

Pamiętaj, że do 1 lipca i do 31 stycznia każde Koło Naukowe zobowiązane jest składać sprawozdanie finansowe!

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wzór przykładowo wypełnionego sprawozdania. Nasze dopiski zostały oznaczone kolorem czerwonym i niebieskim.

Wypełniając sprawozdanie pamiętaj, że:

 1. Sprawozdanie, które składasz 1 lipca dotyczy działalności Koła w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca.
 2. Sprawozdanie, które składasz 31 stycznia dotyczy działalności Koła w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. 
 3. W sprawozdaniu musisz uwzględnić wszystkie środki materialne otrzymane od wszystkich organów Uczelni. Przez organy Uczelni rozumiemy tutaj m.in.: Rektora (Granty rektorskie), Fundusz Kulturalno-Wychowawczy (Pula Komisji Dydaktycznej i Pula na Projekty Naukowe), Wydział, Biuro Promocji i Informacji (Fundusz Promocji Uczleni) i inne.
 4. W sprawozdaniu nie uwzględniamy środków materialnych otrzymanych od sponsorów i z funduszy zewnętrznych.
 5. Wypełniając sprawozdnaie uwzględniamy tylko realizowane projekty i środki materialne, które otrzymaliście w okresie za jaki jest sprawozdanie.

Pytania i odpowiedzi:

 1. P: czy jeśli nie pozyskiwaliśmy żadnych środków od 1 stycznia to również musimy takie sprawozdanie wypełnić?
  O: Nie, ponieważ tylko Koła Naukowe, które otrzymały środki materialne od organów Uczelni obowiązane są składać Rektorowi raz na semestr sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków.
 2. P: Mam pytanie odnośnie sprawozdania. W takim przypadku, gdy otrzymaliśmy grant rektorski jako koło (decyzja przyszła jakieś 2 tygodnie temu), ale jeszcze żadnych pieniędzy nie otrzymaliśmy, czy jesteśmy zobowiązani do zdania takiego sprawozdania?
  O: Sprawozdania dotyczą przyznanych środków przez organy Uczelni. Zgodnie ze wzorem sprawozdanie uwzględnia stan realizacji projektu (zakończony/
  niezakończony/niezrealizowany).
  Podsumowując w sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkie środki, które zostały przyznane przez organy Uczelni w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca niezależnie od tego czy projekt już został zakończony. Także jeśli został Wam przyznany grant rektorski to jesteście zobowiązani do złożenia sprawozdania finansowego.
   
 3. Czekamy na Wasze pytania! Tu pojawią się wszystkie dpowiedzi na pytania, które zadacie nam drogą mailową lub ustną.
Urszula Dancewicz, dnia: 2019-06-15 09:06:38
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2