Aktualności Rady Kół Naukowych:

2020-07-16 13:27

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2020 - zapisy:

W związku z Zarządzeniem nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r., jako organizatorzy Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2020, podjęliśmy decyzję o zrezygnowaniu z organizacji Targów w roku 2020 w wersji stacjonarnej i przeprowadzeniu ich w formie online.

Zapisy na tegoroczną edycję Targów KONIK 2020 już ruszyły i będą trwać do 19.07.2020 r., do godz. 23:45! Pod linkiem znajduje się Formularz Zgłoszeniowy, w którym znajdziecie więcej szczegółów o formie Targów w tym roku.

Mamy nadzieję, że w tym roku "spotkamy się" w równie licznym gronie co w latach wcześniejszych!

Organizatorzy Targów KONIK 2020

 

Ogłoszenie konkursu na granty rektorskie w roku 2020 dla Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej:

Granty Rektorskie to konkurs dla Kół Naukowych, wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej, na realizację projektów naukowych. Konkurs jest finansowany z rezerwy Rektora. Informacje odnośnie zasad przyznawania grantu rektorskiego są wydawane każdego roku w formie decyzji Rektora. Można je znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Zespołu ds. Nauki, który zajmuje się obsługą wniosków. Natomiast opiniowanie wniosków leży w kompetencjach Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo Badawczej.

Środki przyznane na grant rektorski mogą być wykorzystane tylko na dofinansowanie realizowanego grantu (np. na zakup materiałów, oprogramowanie do 3,5 tys. zł) bez wydatków na wynagrodzenia i zakup środków trwałych. Wartość usług zewnętrznych  nie może przekraczać 20% kwoty przyznanej na grant. Dla jednego Koła Naukowego przewidziany jest jeden grant.

Zgodnie z decyzją nr 67/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ogłoszenia konkursu na granty rektorskie w roku 2020 dla Kół Naukowych działających w Politechnice Warszawskiej zrzeszających studentów i doktorantów, do 30 kwietnia 2020 roku Przewodniczący Kół Naukowych mogą składać wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej do Biura Rektora PW. Termin zakończenia grantu nie może przekroczyć daty 31 grudnia 2020 roku.  Pod linkiem znajduje się wniosek w wersji edytowalnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz wnioskowania o grant rektorski!

 

Wyniki V Posiedzenia Oceniającego Małą Pulę na Projekty Naukowe 2020 Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej:

Nazwa Koła Nazwa Projektu  Dofinansowanie 
Chemiczne Koła Naukowe Flogiston Eksperyment naukowy polegający na otrzymaniu oraz zbadaniu związków heterocyklicznych opartych na strukturze antracenu i wykazujących właściwości fotoaktywne 5000
Koło Naukowe "Hybryda" Budowa systemu sterowania i przekształcania energii do zasobnika superkondensatorowego 6000
Koło Naukowe "WUThrust" Budowa systemu do analizy obrazu i lokalizacji obiektów naziemnych 4600
Koło Naukowe ADek Projekt i budowa układu napędowego oraz systemu sterowania do bezpiecznego działania w trudnych warunkach środowiskowych w motocyklu typu cross 6000
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Budowa podajnika do leków „MediBox” 5300
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC" Budowa systemu pozycjonowania elementów o niewielkich gabarytach 2000

Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO"

Ulotnienie bezzałogowego statku powietrznego 4000
Koło Naukowe FiberTeam RtLocus: budowa pasywnego radiolokatora w oparciu o niskobudżetowe odbiorniki szerokopasmowe 2000
Koło Naukowe Humanoid Zaprojektowanie i realizacja aplikacji robotycznej do przygotowywania napojów wieloskładnikowych 4000
Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS Budowa urządzenia do napylania magnetronowego (Physical Vapour Deposition) 4600
Koło Naukowe Sportów Samochodowych
Rozwój pakietu aerodynamicznego z wykorzystaniem zasilanego efektu przyziemnego do elektrycznego bolidu Formuły Student 6000
Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
Projekt wirtualnego pokoju EscapeRoomVR 4800
Studenckie Koło Astronautyczne Realizacja projektu manipulatora dla łazika marsjańskiego “Sirius” 5800
Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Badanie struktury połączenia implantów z cementem kostnym przy wykorzystaniu stanowiska samodzielnej konstrukcji 5300
Studenckie Koło Naukowego Mechaników Pojazdów
Rozwój hybrydowego podwozia do motocykla klasy PreMoto3 5100
Warsaw University of Technology Racing Team
Optymalizacja parametrów pracy silnika spalinowego Honda CBR 600RR używanego w pojeździe Formuły Student 6000

 

 

Wyniki IV Posiedzenia Oceniającego Dużą Pulę na Projekty Naukowe 2020 Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej:

Nazwa Koła Nazwa Projektu Dofinansowanie
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" Koło Naukowe Napędów MELprop Badanie Silnika Odrzutowego z Elementami Wytworzonymi w Technologii Druku 3D Metali 22500
Koło Naukowe Robotyków Budowa robota humanoidalnego do testów autonomii w oparciu o systemy wizyjne 15000
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów Budowa baterii oraz układu ładującego do motocykla elektrycznego Perun 14900
Warsaw University of Technology Racing Team Budowa mobilnej stacji diagnostycznej oraz wyposażenie bolidu Formuły Student w zaawansowany system telemetryczny 15000
Koło Naukowe Biomaterials Badanie elektroaktywnych kompozytów polimerowo ceramicznych w celu stworzenia sztucznych mięśni 7500
Koło Naukowe Biotechnologów Herbion Ekstrakcja karotenoidów z mikroalg oraz badanie ich wpływu jako przeciwutleniacze na komórki skóry i zastosowanie w recepturach kosmetycznych 14600
Koło Naukowe Humanoid
Budowa niezależnie działających ramion robotycznych mających rozszerzyć możliwości motoryczne człowieka 14000
Ponad 159 Kół Naukowych na PW

Wyszukaj Koła dla siebie

Obserwuj nas na Facebook:Obserwuj nas na Twitter: