MENU LEWE
Jak się sprawozdawać?

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 4 Zarządzenia Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Wszystkie wiadomości potrzebne do zrozumienia powyższego zarządzenia pod kątem sprawozdawczości zostały zebrane w dokumencie:

[Sprawozdawcze co i jak]

Koła Naukowe, które nie dopełnią tego obowiązku mogą decyzją Rektora zostać wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Tu znajdziesz obowiązujący wzór Sprawozdania z rocznej działalności Koła Naukowego, który stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora. Przypominamy, że sprawozdania finansowe zostały wydzielone ze sprawozdania z działalności.

Proszę nie odkładać pisania oraz składania sprawozdań na ostatnią chwilę.
Weronika Ślubowska, dnia: 2017-04-22 11:04:25
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2