MENU LEWE
Spis Wg Nazwy

Spis Kół Naukowych według Nazwy Koła:

 


Koło Wydział Www / @
1 „Camac’’ Fiz http://camac.if.pw.edu.pl
2 Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” Chem www.flogiston.org / www.flogiston.ch.pw.edu.pl
3 Jachtowe Studenckie Koło Naukowe MEiL http://yacht.meil.pw.edu.pl
4 Klub Filmowo - Fotograficzny FOCUS - http://klubfocus.pl
5 Kolo Naukowe Architektury Rodzimej Arch http://www.architekturarodzima.pl
6 Koła Naukowego ``Joint`` przy Zakładzie Inżynierii Spajania IP http://www.joint.nets.pl
7 Koło Fotograficzne STUDIO MiNI http://studio.mini.pw.edu.pl
8 Koło Miłośników Muzyki Rozrywkowej - http://kmmr.engineersband.pl
9 Koło Naukowe „Automat” Elektr -
10 Koło Naukowe „BIONIK” EiTI http://bionik.ia.pw.edu.pl
11 Koło Naukowe „Błysk” Elektr http://blysk.ee.pw.edu.pl
12 Koło Naukowe „Cyborg++” Mchtr http://www.robotyka.info.pl/cyborg
13 Koło Naukowe „Foka” ? -
14 Koło Naukowe „MOSFET” Elektr -
15 Koło Naukowe „SIECI” Elektr -
16 Koło Naukowe „STERY” Elektr http://knstery.ee.pw.edu.pl
17 Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Mchtr http://www.knab.fora.pl
18 Koło Naukowe Automatyki Elektroenergetycznej „K2E” Elektr -
19 Koło Naukowe Automatyki i Robotyki ROBOMATIC Mchtr http://www.robomatic.org
20 Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej IP http://www.wip.pw.edu.pl/knap
21 Koło Naukowe Autonet EiTI http://cezar.tele.pw.edu.pl
22 Koło Naukowe Awioniki „MELAVIO” MEiL http://www.meil.pw.edu.pl/zaiol/ZAiOL/MELAVIO
23 Koło Naukowe Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Mchtr http://kolobiomed.mchtr.pw.edu.pl
24 Koło Naukowe Biotechnologii Środowiska -
25 Koło Naukowe Biotechnologów HERBION Chem http://herbion.ch.pw.edu.pl
26 Koło Naukowe Budownictwa BmiP (Płock) knb@pw.plock.pl
27 Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego IL http://wektor.il.pw.edu.pl/~knbo, knbo@il.pw.edu.pl
28 Koło Naukowe CAD/CAM IP cadcam@wip.pw.edu.pl
29 Koło Naukowe Chłodników MEiL http://www.knch.itc.pw.edu.pl
30 Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa KoCiO www.kocio.is.pw.edu.pl
31 Koło Naukowe Cybernetyki EiTI https://sknc.wordpress.com/
32 Koło Naukowe Drgań OMEGA MEiL drgania@gazeta.pl
33 Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych Trans http://www.knest.pw.edu.pl
34 Koło Naukowe Energetyków MEiL http://kne.itc.pw.edu.pl, kne@itc.pw.edu.pl
35 Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów „NAVITAS” www.navitas.is.pw.edu.pl
36 Koło Naukowe ERGONOMIA Zarz -
37 Koło Naukowe FAZA Elektr http://faza.pw.edu.pl
38 Koło Naukowe Fizyki i Astrofizyki BmiP (Płock) http://www.knfia.pw.plock.pl
39 Koło Naukowe Fizyków Fiz www.knf.pw.edu.pl
40 Koło Naukowe Fotografii i Filmu BmiP (Płock) www.camera.pw.plock.pl
41 Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami Admin http://kngn.wordpress.com, kngn.pw@gmail.com
42 Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej GiK kngp_pw@googlegroups.com
43 Koło Naukowe IMPULS EiTI http://impuls.ise.pw.edu.pl/forum
44 Koło Naukowe Informatyki MiNI http://kni.mini.pw.edu.pl
45 Koło Naukowe Informatyków-Elektryków - Grupa .net PW Elektr www.grupa.net.pl
46 Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych EiTI http://kniti.ire.pw.edu.pl/kniti
47 Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej IchiP http://www.ichip.pw.edu.pl/kolo
48 Koło Naukowe Inżynierii Gazownictwa „KNIG” http://www.knig.is.pw.edu.pl
49 Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej IL http://wektor.il.pw.edu.pl/~knik
50 Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANS IM http://wakans.materials.pl
51 Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych IL http://www.il.pw.edu.pl/~knimb
52 Koło Naukowe Inżynierii Środowiska BMiP BmiP (Płock) http://www.knis.pw.plock.pl
53 Koło Naukowe Inżynierii Wodnej IS http://kniw.is.pw.edu.pl
54 Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania IL http://www.il.pw.edu.pl/~knkwp
55 Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych (dawniej: Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerowych Systemów Analizy Konstrukcji) IL http://wektor.il.pw.edu.pl/~knkm
56 Koło Naukowe Lotników MEiL www.knl.meil.pw.edu.pl
57 Koło Naukowe Matematyków MiNI http://konaumat.mini.pw.edu.pl
58 Koło Naukowe Mechaników Pojazdów SiMR www.knmp.simr.pw.edu.pl
59 Koło Naukowe Mechaników ROTOR BmiP (Płock) http://www.rotor.pw.plock.pl
60 Koło Naukowe Metrologii i Ochrony Atmosfery „VOLTURNUS” volturnus@is.pw.edu.pl
61 Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki EiTI http://www.ztmme.imio.pw.edu.pl/strona
62 Koło Naukowe Mikromechatroniki „MikroKoło” Mchtr -
63 Koło Naukowe Mikrosystemów „Onyks” EiTI http://www.onyks.elka.pw.edu.pl
64 Koło Naukowe Mostowców IL http://wektor.il.pw.edu.pl/~mostowcy
65 Koło Naukowe MuGEd EiTI http://ztv.ire.pw.edu.pl/muged, kn.muged@gmail.com
66 Koło Naukowe Muzyka i Akustyka Fiz http://student.if.pw.edu.pl/~ksinat
67 Koło Naukowe Nanotechnologii Mchtr http://www.mchtr.pw.edu.pl/nano, nano.mchtr@gmail.com
68 Koło Naukowe Napędów MELprop MEiL http://melprop.meil.pw.edu.pl
69 Koło Naukowe Nowe Media w Architekturze Arch -
70 Koło Naukowe nr 243 Stowarzyszenia Elektryków Polskich Trans http://sep.it.pw.edu.pl
71 Koło Naukowe Ochrony Środowiska http://www.knos.is.pw.edu.pl, pwknos@gmail.com
72 Koło Naukowe Optoelektroniki EiTI http://www.kno.elka.pw.edu.pl
73 Koło Naukowe Otwartego Oprogramowania -
74 Koło Naukowe Otwartych Technik Informacyjnych i Komputerowych Elektr http://kotik.iem.pw.edu.pl
75 Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych – POLIMER IP www.polimer.wip.pw.edu.pl
76 Koło Naukowe przy Zakładzie Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PW Arch -
77 Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów EiTI http://www.ise.pw.edu.pl/rdsp
78 Koło Naukowe Robotyków MEiL http://knr.meil.pw.edu.pl, knr.meil@gmail.com
79 Koło Naukowe Rysunku Arch (koło funkcjonuje – brak strony?)
80 Koło Naukowe Sportów Samochodowych SiMR www.knmp.simr.pw.edu.pl
81 Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 231 Elektr http://www.ee.pw.edu.pl/sep
82 Koło Naukowe Technik Laserowych EiTI -
83 Koło Naukowe Technik Mobilnych i Sieciowych EiTI kntmis@gmail.com
84 Koło Naukowe Technik Multimedialnych EiTI -
85 Koło Naukowe Techniki Scenicznej EiTI -
86 Koło Naukowe Techniki w Medycynie EiTI http://www.ire.pw.edu.pl/~kntm
87 Koło Naukowe Technologie i Materiały „TiM” IP http://wiptim.blogspot.com
88 Koło Naukowe TELEINFORMATYKA Mchtr http://tele.mchtr.pw.edu.pl
89 Koło Naukowe Twórców Gier „Polygon” EiTI http://www.polygon.elka.pw.edu.pl
90 Koło Naukowe Układów Cyfrowych DEMAIN EiTI http://demain.zpt.tele.pw.edu.pl
91 Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji www.kwik.is.pw.edu.pl
92 Koło Naukowe WO@PW - Wolne Oprogramowanie na Politechnice Warszawskiej EiTI -
93 Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” www.wodkan.is.pw.edu.pl
94 Koło Naukowe Zaawansowanych Systemów Pomiarowych ELHEP EiTI http://elhep.ise.pw.edu.pl, P.Miedzik@stud.elka.pw.edu.pl
95 Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii Mchtr www.adv-tech.pl
96 Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PMArt” EiTI www.pmart.pw.edu.pl, kn.pmart@gmail.com
97 Koło Naukowe Zarządzania Własnością Intelektualną MEiL -
98 Koło PTTK nr 1 przy PW - http://jedynka.om.pttk.pl, zarzad_jedynki@googlegroups.com
99 Kombinatoryczno-Algebraiczne Koło Naukowe KOALA MiNI koala@mini.pw.edu.pl
100 Płockie Naukowe Koło Chemików BmiP (Płock) http://www.ich.pw.plock.pl/kolo_chemikow
101 Studencka Sekcja SPIE Politechniki Warszawskiej Mchtr http://spie.mchtr.pw.edu.pl
102 Studenckie Kolo Naukowe SONDA KNEiS www.knsonda.pw.plock.pl
103 Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów MEiL http://www.skap.meil.pw.edu.pl
104 Studenckie Koło Astronautyczne MEiL www.ska.pw.edu.pl, ska@itc.pw.edu.pl
105 Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich -- www.skpb.waw.pl
106 Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej EiTI http://skik.pw.edu.pl
107 Studenckie Koło Komputerowych Technik Projektowania MEiL http://www.skktp.meil.pw.edu.pl
108 Studenckie Koło Logistyki Stosowanej SKLS Trans www.skls.pl
109 Studenckie Koło Naukowe „E-biznes” Zarz -
110 Studenckie Koło Naukowe „KONSTRUKTOR” IP http://imik.wip.pw.edu.pl/knk
111 Studenckie Koło Naukowe „MANAGER” Zarz www.sknmanager.wz.pw.edu.pl
112 Studenckie Koło Naukowe „SITE” Zarz -
113 Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej SKNEN MEiL http://sknen.itc.pw.edu.pl
114 Studenckie Koło Naukowe IEE- Intelligent Energy Europe Elektr -
115 Studenckie Koło Naukowe Informatyczno-Elektroniczne „M-2” Elektr -
116 Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej „BIOMEDYCZNI” EiTI http://www.ire.pw.edu.pl/biomedyczni, biomedyczni@ire.pw.edu.pl
117 Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego Trans http://www.sknird.cba.pl, sknird@interia.pl
118 Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technologii Sterowania Ruchem Kolejowym „Balisa” Trans balisa.wordpress.com
119 Studenckie Koło Naukowe PROGRES Admin http://sknprogres.dbv.pl/news.php, skn_progres@op.pl
120 Studenckie Koło Naukowe Technik CAx w Modelowaniu Systemów Człowiek - Środki Transportu - Otoczenie Trans http://skntcax.pw.edu.pl
121 Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego SKNTL Trans http://www.aaben.vel.pl/skntl
122 Studenckie Koło Systemy Inteligentnego Budynku Elektr http://sib.ee.pw.edu.pl
123 Studenckie Koło Trakcji Elektrycznej Elektr -
124 Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE MEiL www.sae.pw.edu.pl
Maciej Stasiło, dnia: 2016-10-25 05:10:54
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2