MENU LEWE
Zgłoszenia KONIK 2017

Zapisy Jednostek na XIV Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich "KONIK"

Drodzy Przedstawiciele Organizacji działających na Politechnice Warszawskiej!

Chcecie aby wasze Koło/Organizacja pojawiło się na KONIKu jako wystawca? Do południa 30 czerwca czekamy na Wasze zgłoszenia!

Link do zapisów znajduje się tutaj: Formularz Zgłoszeniowy

Prosimy o przemyślane wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Targów.

UWAGA! Zgłoszenia Jednostki na Targi dokonuje Koordynator stoiska Jednostki.

Do prawidłowego wypełnienia Formularza potrzebna jest znajomość następujących informacji:

Pytania ogólne: 
- Dane kontaktowe Koordynatora stoiska 
- Dane kontaktowe Zastępcy Koordynatora stoiska 
- Adresy internetowe Jednostki, oraz adres jej profilu na Facebooku (jeżeli istnieje) 
- Czy uczestniczyliście już w Targach KONIK? Jeżeli tak, opiszcie jak ostatnio wyglądało Wasze stoisko. 
- Co planujecie zaprezentować na tegorocznych Targach KONIK? 
- Czy chcecie otrzymać stanowisko łączone z inną Jednostką? 
- Krótki charakterystyka działalności Jednostki. 
- Czy chcecie przeprowadzić pokaz przed Gmachem Głównym? 
- Czy chcecie otrzymać stoisko przed Gmachem Głównym? 
- Jakie substancje i urządzenia potencjalnie niebezpieczne chcielibyście zaprezentować na swoim stoisku? 
- Czy oprócz stoiska chcecie zaprezentować coś innego lub w jakiś inny sposób włączyć się w  przygotowania KONIKa? 
- Czy złożyliście do Biura Rektora sprawozdanie z działalności za 2016 rok?

Dane stanowiska w Gmachu Głównym: 
- Minimalne wymiary stanowiska (m^2) 
- Optymalne wymiary stanowiska (m^2) 
- Uzasadnienie chęci pozyskania większego stanowiska niż standardowe 4m^2 
- Czy Jednostka wymaga innej konfiguracji stoiska? 
- Łączny maksymalny pobór mocy (kW) 
- Łączny nominalny pobór mocy (kW) 
- Czy praca urządzeń wymagać będzie przyłącza trójfazowego? 
- Czy Jednostka ma preferencje co do położenia stoiska względem innych organizacji. Jeśli tak to jakie?

Dane stanowiska przed Gmachem Głównym: 
- Co chcecie zaprezentować na placu przed GG? 
- Czy jednostka potrzebuje namiot? 
- Czy jednostka chce jeździć pojazdem po placu przed GG? 
- Łączny maksymalny pobór mocy (kW) 
- Łączny nominalny pobór mocy (kW) 
- Uwagi odnośnie stanowiska na placu przed GG 
- Czy Jednostka ma preferencje co do położenia stoiska względem innych organizacji. Jeśli tak to jakie?

kontakt: w.slubowska@rkn.pw.edu.pl
p.popielarczyk@rkn.pw.edu.pl

Weronika Ślubowska, dnia: 2017-06-11 11:06:24
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2