Główna
Aktualności

Sprawozdania finansowe Kół Naukowych

Od 2015 roku na podstawie Zarządzenia Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej Koła Naukowe, które otrzymały środki materialne od organów Uczelni. obowiązane są składać Rektorowi raz na semestr sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków. Wzór sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych ośrodków stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 

Pamiętaj, że do 1 lipca i do 31 stycznia każde Koło Naukowe zobowiązane jest składać sprawozdanie finansowe!

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wzór przykładowo wypełnionego sprawozdania. Nasze dopiski zostały oznaczone kolorem czerwonym i niebieskim.

Wypełniając sprawozdanie pamiętaj, że:

  1. Sprawozdanie, które składasz 1 lipca dotyczy działalności Koła w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca.
  2. Sprawozdanie, które składasz 31 stycznia dotyczy działalności Koła w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. 
  3. W sprawozdaniu musisz uwzględnić wszystkie środki materialne otrzymane od wszystkich organów Uczelni. Przez organy Uczelni rozumiemy tutaj m.in.: Rektora (Granty rektorskie), Komisję Dydaktyczną SSPW (Pula Komisji Dydaktycznej i Pula na Projekty Naukowe), Wydział, Biuro Promocji i Informacji (Fundusz Promocji Uczleni) i inne.
  4. W sprawozdaniu nie uwzględniamy środków materialnych otrzymanych od sponsorów i z funduszy zewnętrznych.
  5. Wypełniając sprawozdnaie uwzględniamy tylko realizowane projekty i środki materialne, które otrzymaliście w okresie za jaki jest sprawozdanie.

Pytania i odpowiedzi:

  1. P: czy jeśli nie pozyskiwaliśmy żadnych środków od 1 stycznia to również musimy takie sprawozdanie wypełnić?
    O: Nie, ponieważ tylko Koła Naukowe, które otrzymały środki materialne od organów Uczelni obowiązane są składać Rektorowi raz na semestr sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków.
  2. Czekamy na Wasze pytania! Tu pojawią się wszystkie dpowiedzi na pytania, które zadacie nam drogą mailową lub ustną.
Joanna Rak, dnia: 2015-06-07 10:06:01
Zajrzyj!
Contact Administrator
Powered by eWniosek2