Główna
Aktualności
Serdecznie zapraszam na I Posiedzenie Rady Kół Naukowych, które odbędzie się 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 18:15 w sali 144 GG.

Postępując zgodnie z par. 7 ust. 5 lit. a Regulaminu RKN wybory Zarządu RKN muszą być przeprowadzone w przeciągu 21 dni od pierwszego posiedzenia Parlamentu Studentów PW z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia.
Plan posiedzenia:

1. Przywitanie
2. Wybór sekretarza  
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Informacje bieżące
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Kół Naukowych z kadencji 2014.
6. Prezentacja kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych w kadencji 2014
7. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych w kadencji 2015
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia
Dla kandydatów:

Proszę o możliwie najszybsze zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Kół Naukowych. Zgłoszenia oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres: kd@samorzad.pw.edu.pl.
Jeżeli osoby kandydujące chciałyby dowiedzieć się więcej o pracy Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących RKN pytania proszę kierować na adres: zarzad@rkn.pw.edu.pl.

Dla delegatów:

Delegatem uprawnionym do głosowania jest członek Koła Naukowego posiadający aktualną delegaturę potwierdzoną pisemnie przez członka Zarządu Koła Naukowego, która została dostarczona do Przewodniczącego RKN. Delegatury należy składać w biurze SSPW (pok. 165 GG).
Pozdrawiam,
-- 
Adrianna Dudziak
Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
Joanna Rak, dnia: 2015-01-13 10:01:42
Zajrzyj!
Contact Administrator
Powered by eWniosek2